Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.3. Nyhetens rapportering

Jag har tittat lite på när och hur nyheten om det inträffade spriddes.

I London fanns det vid den här tiden en hel del olika tidningar. Den officiella London Gazette nämner ingenting om striden. Det står om Whetstones ankomst till Yarmouth efter striden, men inte ett dugg om vad hans eskader råkat ut för.

Daily Courant omnämner däremot striden två gånger. Första gången 31 juli (gamla stilen) i en kort rapport och sedan 3 augusti (gamla stilen) i en något mer utförlig sådan. Ingen av dem kan tillmätas något nämnvärt värde som källa för själva stridsförloppet. Däremot äger de ett stort värde som illustration för hur snabbt och i vilken form som nyheten spreds. Vad var det för version som läsarna fick till livs?

Det dröjde som jag tidigare berört ett par veckor innan nyheten nådde Sverige. 12 augusti meddelar kommissarien Jonas Ahlehielm i Göteborg i  brev till Statskontoret att det har kommit ett "courantebref uthur Hamburg", som berättar att Öland råkat i strid med engelska fartyg. Samma dag skriver landshövding Sjöblad i Göteborg till Amiralitetskollegium och meddelar dem nyheten.

Första gången händelsen rapporteras i Ordinarie Stockholmiske Post-Tijender är 23 augusti. Nu kom den inte ut varje dag, men det tog alltså tre veckor till dess att nyheten nådde Stockholm.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-12-19 19:08

Föregående sida: 3.3.3.3.2.1. Worcesters skador

Nästa sida: 3.3.3.3.3.1. Daily Courant 31 juli och 3 augusti 1704