Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.2.1. Worcesters skador

Följande uppgifter är hämtade ur den rapport som kapten Butler på Worcester 30/7 1704 (31/8 sv. stil) skickade in till amiralitetet i London. Som syns av förteckningen hade fartyget lidit rätt ordentligt och man hade bara något färre sårade och döda än vad Öland hade. Av denna rapport och redogörelserna i ett par av de andra engelska fartygens loggböcker får man intrycket att Ölands eld främst riktats mot motståndarfartygens rigg.

Damage sustaind on board her May:s ship Worcester under my Command this 27 day of July 1704 by engaging a Sweeds man of warr of 48 Gunns

Men Kill'd Eight
Wounded Thirty four
Carpenter defects Our main mast shot very much above the upper Deck.
Our main yard shott neer the slings.
Our pinnace's spair topmast and gallens shott.
Shottholes through our sides: Twenty four.
Our longboat so much shott that she could not swim but sunk and we were forced to cutt her away.
Boatswains defects Sails and rigging & c. much cutt and damnified by shott.
Gunners defects Gun carriages: four shott & made unserviceable and Gun splitt.
By the little conversation I have had with the Swedish Captain and what my Officers has had with his they seem to be mightily in French interest and as much displeas'd with that of the English...

Public Record Office, ADM 1/1466

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: december 19, 2000.
Föregående sida: 3.3.3.3.2. De båda sidornas förluster

Nästa sida: 3.3.3.3.3. Nyhetens rapportering