Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  5.3.4. Salomon von Otter (1647-1732)

En av svenska flottans viktigaste personer under den senkarolinska perioden var Salomon von Otter. 1689 fick han tjänst vid amiralitetet som kamrerare och blev 1693 överkommissarie. Under det stora nordiska krigets inledande skede var det han som hade den svåra uppgiften att finna medel för flottans utrustande. 1711, då situationen inom flottans ledning blivit allt besvärligare, begärde von Otter avsked. I stället flyttades han till Kammarkollegium och året därpå till Krigskollegium. Även därefter kom han vid flera tillfällen att engageras i frågor som rörde flottans ekonomiska situation.

Bland Fabian Wredes efterlämnade handlingar återfinns en serie brev från von Otter, däribland flera från 1711. I en bilaga till ett av dessa ger han en dyster bild av situationen i flottans ledning.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 15:07

Föregående sida: 5.3.3.1. Hans Ankarstiernas brev till Anton Johan Wrangel

Nästa sida: 5.3.4.1. Otter om svenska flottans ledning i juli 1711