Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.2.3. Psilander står fadder

Med tanke på det flera månader långa uppehållet i Marstrand innan 1704 års resa är det intressant att undersöka om det finns några spår efter Psilander och hans besättning i stadens eller kyrkans arkiv. I domböckerna har jag inte lyckats finna något, men kyrkböckerna innehåller faktiskt ett och annat. Om man jämför med 1690-talet, då flera konvojexpeditioner utgick från eller avslutades i Marstrand, står sig Psilander väl. Jag har bara hittat två dop, ett i juli 1690 då kommendören på Fenix (Paul Qvickelberg) stod fadder och ett i oktober 1696 då löjtnanten på Gotland återfinns i samma roll.
Uthi Åhret 1704 Noter:
d. 26 Januarij Hr. Lars Eechmans dotter födher, d. 29 Dito döpter, kalladt Sara

des faddrar woro:

Commendeuren på Schepet Öland

Capitain Möller

Commendantens Schmols fruu

Capit. Marchis fruu

 

 

Rent generellt torde det ha varit rätt tunnsått med "fint" folk i Marstrand, i varje fall om man bortser från fästningens kommendant och hans officerare. De här omnämnda officerarna är inte alldeles lättidentifierade. Kapten Möller skulle kunna vara Michael Müller, 1703 kapten vid svenska Livregementet till fot. 1718 gifte sig denne för övrigt med Herman Schmidts syster, Henrietta Christina. Kapten Marchi är en svårare nöt. Någon passande kandidat tycks inte finnas i "Karl XII:s officerare".

D. 18 Martij Stadz Casseurens Pehr Hansons sohn födher. D. 20 Dito döpter kalladt Willem

des faddrar woro:

Commendeuren på Skepet Öland

Casseuren Bibergh

Inspectorskan af Boman

R. Sten Arwidssons Hustru

Jag har f.n. inte några närmare uppgifter om dessa personer.
Källa: Marstrands kyrkoarkiv, C:1
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-05-21 20:26

Föregående sida: 3.2.2. Psilander och en svensk koloni i Karibien

Nästa sida: