Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

 3.3.3.3.4. Reaktionen i England

Striden vid Orford Ness inträffade några dagar innan slaget vid Blenheim. Det fanns ett stort mått av osäkerhet kring krigsläget och Karl XII var en oklar faktor i leken. Den stora irritation som de engelska kaperierna hade vållat i Sverige var välbekant. Det misstänktes, som illustreras av Marlboroughs brev, att Sverige starkt lutade åt Frankrike. Man kan också se från Butlers relation att rykten gick om att enheter ur svenska flottan skulle förena sig med fransmännen. Robert Harley och Charles Hedges, de engelska statssekreterarna, kom båda att sysselsätta sig med ärendet. Frågor som rörde förhållandet till Sverige föll egentligen under Harleys ansvarsområde. Emellertid hade Hedges ett förflutet som domare i prisärenden, varför hans sakkunskap när det gällde uppbringningsärenden säkert var till stor nytta under de här åren. I Universitetsbiblioteket i Nottingham finns en del av Robert Harleys efterlämnade manuskript, bland annat två brevutkast vari Psilanders dispyt med Whetstones eskader omnämns. Ett av breven är till Robert Jackson, den engelske representanten i Stockholm efter Robinsons avresa. Harley skriver bland annat. "It seems to be like madness to go to affront our whole squadron, but I hope Mr Lyoncroone will represent the fact truly...". I det andra brevet, riktat till Alexander Stanhope i Haag, behandlas de tänkbara politiska konsekvenserna. Harley berättar att över femtio engelsmän dödats (i utkastet har han först skrivit sjuttio, men strukit detta). Harley, som ännu inte vet några närmare detaljer, berättar detta för Stanhope för att denne ska kunna använda det i sina möten i Haag. Harley skriver vidare att han kommit till slutsatsen att det finns vissa personer som skulle vilja ge den svenske kungen en anledning att lämna Polen och gå in i Tyskland. (1)

Från engelsk sida var man å ena sidan mån om att hävda  nationens överhöghet över "the British Seas". Å andra sidan önskade man inte någon konflikt med Sverige. Att fängsla Psilander var naturligtvis omöjligt att undvika och det måste också protesteras hos Karl XII och Kanslikollegium. Skulle man upprätthålla sina anspråk när det gällde "strykningen" i fortsättningen så fanns det inget annat att göra. Likväl fanns det en rädsla för att en alltför stark reaktion skulle medföra att Sverige gick in i kriget på fransk sida. I synnerhet före nyheten om Marlboroughs seger vid Blenheim var osäkerheten stor.


(1) Univ. of Nottingham Library, Manuscripts and Special Collections, Harley family papers.,
Pw2 Hy 679. Harley till Stanhope 1/8 1704 (gamla stilen)
Pw Hy 1097. Harley till Jackson 4/8 1704 (gamla stilen)

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 11:51

Föregående sida: 3.3.3.3.3.4. Psilanders brev till Leijoncrona 2/8 1704

Nästa sida: 3.3.3.3.4.1. Marlboroughs brev till statssekreterare Charles Hedges