Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.1.3. Den svenska utrikespolitiken 1697-1700

Den svenska utrikespolitiken efter Karl XI:s död kom att följa samma linjer som tidigare. Det holsteinska förbundet bibehölls och stärktes genom giftermålet mellan Karl XII:s äldsta syster Hedvig Sofia och hertig Fredrik i juni 1698. Ett förbund mellan Sverige, Holstein-Gottorp och hertigarna av Lüneburg i mars 1698 tillförsäkrade hertigen ytterligare stöd mot Danmark. I samma syfte bedrevs också förhandlingar med de så kallade sjömakterna, England och Holland, vilka alltsedan Altonafördraget 1689 stod som garanter för den holsteinske hertigens ställning. I januari 1700 utmynnade dessa förhandlingar i dels en gemensam traktat mellan de tre länderna, dels i två separata mellan Holland och Sverige och mellan England och Sverige.  

Från svenskt håll bedrevs också förhandlingar med Danmark, Polen och Ryssland. I december 1698 slöts en vänskapstraktat med Danmark. Den skulle snart visa sig vara skäligen betydelselös. Med August II bedrevs förhandlingar framför allt med syftet att även dra in honom - i egenskapen av kurfurste av Sachsen -  som garant för hertigen av Holsteins position. August lyckades härvid framgångsrikt dölja karaktären av de långt gångna förhandlingarna med Ryssland och Danmark.

De ryska förhandlingarna bedrevs sensommaren och hösten 1699. Den svenska ambassaden, utrustad med dyrbara gåvor, syftade till att bekräfta den rådande freden och om möjligt förekomma de danska underhandlingar man anade, men inte kände karaktären av. Ett avtal underskrevs också i november 1699 och sändebuden blev övertygade om såväl tsarens som kung Augusts fredliga avsikter.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-29 11:43

Föregående sida: 2.1.2. Krigets bakgrund

Nästa sida: 2.1.4. Karl XII