Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.2. Uppehållet i Marstrand 28/6-25/7

Efter ankomsten till Marstrand anmälde Psilander, i enlighet med sin instruktion, detta till Kommerskollegium. Detta skedde i två skrivelser daterade 29 juni och 2 juli. Kommerskollegiums arkiv har dessvärre varit utsatt för gallringar, varför dessa inte är bevarade. Av kollegiets svar kan man emellertid sluta sig till deras innehåll. Det första torde han innehållit meddelande om hemkomsten, medan det senare av allt att döma har meddelat att Psilander fått önskemål från ett flertal skeppare att Öland snarast möjligt måtte avgå med en ny konvoj. Det senare brevet har också innehållit en lista över skeppare och fartyg det handlade om.

Kommerskollegium svarade på dessa brev redan den 7 juli - en verklig snabbhantering av ärendet! Psilander instruerades att göra sitt fartyg klart snarast, men därefter vänta ca 8 dagar utanför Göteborg så att de ifrån Öresund väntade handelsfartygen skulle kunna hinna fram. En lista över dessa var bifogad. I övrigt hade Psilander sig att rätta efter den instruktion som gällt för första resan.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: april 22, 2000.
Föregående sida: Journalen, sidan 2 - juni månad:

Nästa sida: 3:3.2.1. Kommerskollegium till Psilander 7/7 1703