Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.5. Reaktionen i Sverige

Vilken blev reaktionen i Sverige då nyheten om striden och Psilanders fängsling blev känd?

Det  kan utan vidare sägas att ingen av de instanser som kan sägas ha haft ett intresse i frågan, framför allt Amiralitetskollegium, Kommerskollegium och Kanslikollegium, gjorde några större ansträngningar.

Amiralitetskollegium tog upp frågan första gången 17 augusti efter att man mottagit de första underrättelserna i brev från landshövding Sjöblad och kommissarien Ahlehielm. Man beslöt, i amiralgeneral Wachtmeisters frånvaro, att inte göra något alls. Till sammanträdet 22 augusti hade Psilanders första relation anlänt. Wachtmeister var inte heller denna gång närvarande, men det beslöts i alla fall att det skulle avgå brev till Karl XII och Defensionskommissionen. Vid mötet 3/9 informerade amiral Anckarstierna att amiralgeneralens mening var att frågan borde överlåtas till Kommerskollegium, vilket man fann vara en god idé. Därefter befattade sig Amiralitetskollegium i princip inte vidare med Psilander.

Defensionskommissionen behandlade Amiralitetskollegiums skrivelse vid sitt sammanträde 2 september. Det konstaterades att ärendet hörde hemma hos Kanslikollegium.

Kanslikollegium tog första gången upp frågan 27 augusti. Att det var en het potatis är uppenbart. Det konstaterades att Leijoncrona skött sig utmärkt och i övrigt väntade man instruktioner från Karl XII. I Samuel Barcks brev till Olof Hermelin samma dag framgår också hur besvärlig man tyckte frågan var. I den holländske rådspensionären Anthonie Heinsius brevväxling förekommer "Psilanderaffären" stadigt under augusti och september 1704 och i brev från envoyén Rumpf  i Stockholm kan man också få en inblick i Kanslikollegiums bryderi. Rumpf konstaterar i sitt brev från 30 augusti (uppenbarligen nya stilen, som tillämpades i Holland. 20 augusti enligt svenska stilen) att man varit lågmälda i Stockholm, vilket han hänför till det franska nederlaget vid Blenheim, som några dagar dessförinnan blivit känt i Stockholm. Ingen hade ännu sagt ett ljud i frågan vare sig till Rumpf eller till Robert Jackson,  Englands representant i Stockholm sedan John Robinson rest till Polen. 27 augusti/6 september meddelar Rumpf att han varit på middag hos Nils Lillieroth där man talat om Danzig och kaperier. Om Psilander hade Lillieroth bara sagt i ett samtal dagen före att saken nog snart var ur världen, att döma av det samtal Robert Harley haft med Leijoncrona..

Först efter John Robinsons memorial i ärendet i november 1704 och Karl XII:s hänvändelse till Kanslikollegium för att inhämta deras synpunkter tog frågan ny fart. 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-05-17 21:10

Föregående sida: 3.3.3.3.4.2 Godolphins brev till Robert Harley

Nästa sida: 3.3.3.3.5.1. Samuel Barcks brev till Olof Hermelin