Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

Sjöofficerare 1687-1721 : del 2

Anckarstierna-Aveman

Namn, födelse- och dödsår Karriär Sjökomm. Anm. Källor och litteratur
Anckarstierna, Cornelius (1655-1714) Gick till sjöss 1664, löjtn. 1669, kapten 1676, holmmajor 10/4 1678. Född Thijsen, adlad 26/10 1678, schoutbyn. 1679, vice am. 9/3 1683, amiral 26/1 1692, friherre 27/1 1692, avsked 29/12 1712.     Lew. ; Elgenst.
Anckarstierna, Didrik (1676-1714) Underlöjtn, överlöjtn., kapten 3/2 1700, schoutbyn. 29/12 1712.   Son till föreg. Lew. ; Elgenst.
Anckarstierna, Hans (1678-1739) I tjänst 1690, underlöjtn. 9/5 1696, överlöjtn. 1698, amiralitetskapt. 20/3 1700, schoutbyn. 5/3 1715, vice am. 4/8 1715. Amirals avsked 1730.   Bror till föreg. Lew. ; Elgenst.
Anckarstierna, Johan Gustaf (1684-1713?) Underlöjtn., överlöjtn. 2/5 1700, konfirm. 11/2 1707, kapten 28/2 1708, konfirm. 22/12 1712. Enigheten 1700, Halland 1706, Öland 1710, Kalmar 1712. Bror till föreg. I holländsk tjänst 1703-05. Verksam som kaparkapt. under de sista åren. Skall bland annat ha opererat från Dunkerque. En kort men intresssant karriär. Lew. ; Börj. ; Elgenst. ; Malo, H., La grande guerre de corsaires. - Paris, 1925 ; Ericson, L., Lasse i Gatan. - Lund, 1997
Anckarstierna, Peter (1657-1708) Gick till sjöss 1666, amiralitetskapt. 1675. Född Thijsen, adlad 4/11 1688.   Bror till Cornelius A. Lew. ; Börj.
Anckarstierna, Petter (168?-17??) Lärstyrman, konstapelmat 20/12 1704, konstapel 30/12 1707, e.o. underlöjtn. 14/4 1710, avsked 10/5 1712. Skåne 1710. Död på Madagaskar Lew. ; Börj. ; Elgenst.
Anckarstierna, Samuel (1689-1767) Volontär 1704, konstapel 1706, e.o. underlöjtn. 4/6 1710, överlöjtn. 16/7 1711. Övergick sedan till armén. Död som generalmajor. Småland 1711 I holländsk tjänst 1706?-09?. Lew ; Börj. ; Elgenst.
Anckarström, Jöns (169?-17??) Underlöjtnant 21/2 1717, avsked 17/2 1720.     Lew. ; Börj. ; Elgenst.
Anckarström, Olof (16??-1714) Skeppare, underlöjtn. 2/5 1710, kaparkapten 1711. Marstrand 1714 Drunknad vid skeppets förlisning vid Skagen 27/5 1714. Lew. ; Börj.
Andersson i Holabäck, Anders (16??-17??) Kvartermästare 1/5 1700, e.o. underlöjtn. 1/6 1700. Avsked samma år.     Lew. ; Börj.
Andersson, Erik (16??-17??) Kaparkapten, e.o underlöjtnant. Brig. Fenix 1714.   Lew. ; Börj.
Andersson, Nils (16??-17??) E.o underlöjtn. 5/5 1712.     Lew. ; Börj.
Andersson, Roloff (16??-1???) Kapten Wenden 1690   Holmberg, E., Sjökrigsrustn. mot Danmark 1690 // TiS 1918, s. 187.
Andersson, Sven (16??-17??) E.o. underlöjtn. 15/5 1700, överlöjtn. 2/5 1710, skeppskapten 19/7 1716. Avsked 17/2 1720. Konung Karl 1700, brig. Sofia 1710.   Lew. ; Börj.
Ankarcrona, Theodor (1687-1750) Underlöjtn. 1711, överlöjtn. 1711, konfirm. 22/12 1711, e.o. kapten 13/4 1713, konfirm. 29/10 1713, amiralitetskapt. 21/6 1715, kommendör 29/12 1715. Född Christophers, adlad 3/7 1717. Generaladj. vid flottan 13/8 1720. Död som amiral och landshövding. Jakten Sofia 1712. I holländsk, fransk och engelsk tjänst före 1711. Överförde Karl XII från Stralsund 1715. Lew. ; Börj. ; Elgenst.
Ansonaux, Elias (16??-17??) E.o. underlöjtn. 2/5 1700, avsked 1/10 1700. Sverige 1700.   Lew. ; Börj.
Appel, Anders Olofsson (16??-17??) E.o. underlöjtn. 25/7(?) 1712   25/6 enl. Lew. Lew ; Börj. 
Appelbom, Anders (1652-1721) Volontär 1668, underlöjtn. 19/7 1670, överlöjtn. 29/3 1674, kapten 3/6 1675, kommend. 12/9 1676, direktör vid hovjaktvarvet 8/3 1690, schoutbyn. 27/11 1691, vice am. 18/1 1698, amiral och friherre 18/6 1719. Wrangel 1690   Lew. ; Elgenst. ; Holmberg, E., Sjökrigs-
rustningen mot Danmark 1690 // TiS 1918, s. 190.
Appelbom, Bengt (16??-17??) E.o. underlöjtn. 25/6 1712, ur tjänst. Åter e.o. underlöjtn. 1/6 1714.     Lew. ; Börj.
Appelbom, Paul (16??-17??) Medelskeppare ; överskepp. 14/12 1705, e.o. underlöjtn. 13/9 1709, konf. underlöjtn. 22/12 1712, e.o. skeppskapten 27/6 1713. Avsked 17/2 1720.  Sjukskepp. Persianske Koopman 1710-11. Lew. säger underlöjtn 13/9 1709. Lew. ; Börj.
Asmus, Daniel (16??-17??) Underlöjtn. Göta Lejon 1711.   Börj.
Asp, Jonas (16??-17??) Lärstyrman, medelstyrm. 6/4 1696, underlöjtn., överlöjtn. 1/6 1703, e.o. kapten 2/5 1710, konfirm. 5/5 1714, kapten 28/7 1716, avsked 17/2 1720.     Lew.
Aspström, Olof (16??-17??) Underlöjtn. 21/2 1717.     Lew. ; Börj.
Aveman, Folqvart (16??-1704) Kaparkapten 1678, överlöjtn. 1683, kapten 2/5 1700.     Lew.
Aveman, Henrik (16??-17??) Kaparkapten Kaparen Enhörning 1714. Fången i Ryssland. Lew. ; Börj.
Aveman, Petter (16??-17??) Kaparkapten   Fången i Danmark. Lew.
         
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-06-10 11:23

Föregående sida: 1.3.2. Sjöofficerare 1687-1721 : del 1.

Nästa sida: Sjöofficerare 1687-1721 : del 3 B-Böö