Pho Hien Tam Muoi

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

Pham Pho Hien Tam Muoi

Th Ba

Han Dch: ai-S That-Xoa-Nan-a
Viet Dch: HT Thch Tr Tnh

 

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

Han bo quyen Bay phan au

Luc bay gi Pho-Hien Bo-Tat ma-ha-tat ngoi tren toa s-t trc Phat, tha than-lc cua Phat ma nhap tam-muoi ten la Nht-Thiet-Ch-Phat-Ty-Lo-Gia-Na Nh-Lai Tang-Than, vao khap tanh bnh-ang cua tat ca Phat, co the ni phap-gii th-hien nhng anh-tng rong ln vo-ngai ong h-khong, phap-gii xoay van eu theo vao, xuat sanh tat ca tam-muoi, co the bao nap khap mi phng phap-gii, tr quang-minh cua tam-the ch Phat eu t ay ma sanh nhng s an-lap trong mi phng eu co the th-hien, trum cha tat ca lc giai-thoat cua Phat va tr cua ch Bo-Tat, co the khien tat ca quoc-o vi-tran, eu co the dung-tho vo-bien phap-gii, thanh-tu bien cong-c cua tat ca Phat, hien-th bien ai nguyen cua Nh-Lai, bao phap-luan cua tat ca ch Phat eu lu thong ho-tr khong oan tuyet.

Nh trong the-gii nay, Pho-Hien Bo-Tat trc Phat nhap tam-muoi ay, cung vay, khap phap-gii h-khong-gii, thap phng tam-the vi-the vo-ngai quang-minh rong ln, Phat nhan cho thay c, Phat-lc en c, Phat-than hien c, tat ca quoc-o, trong quoc-o nay co bao vi-tran, trong moi vi-tran co the-gii vi-tran so Phat o, trong moi o co the-gii vi-tran so Phat, trc moi c Phat co the-gii vi-tran Pho-Hien Bo-Tat cung eu nhap tam-muoi Nhat-Thiet-Ch-Phat-Ty-Lo-Gia-Na-Nh-Lai-Tang-Than nay.

Luc o, trc moi Pho-Hien Bo-Tat eu co thap phng tat ca chanh-phap hien ra. Ch Phat nay ong khen rang: Lanh thay lanh thay! Nay thien-nam-t! Ong co the nhap Nhat-Thiet-Ch-Phat-Ty-Lo-Gia-Na-Nh-Lai-Tang-Than nay.

Nay Phat-t! ay la mi phng tat ca ch Phat ong gia-ho cho ong, do v nguyen-lc cua c Ty-Lo-Gia-Na Nh-Lai, ma cung do nguyen-lc tu tap tat ca Phat-hanh cua ong. Chnh la ong co the chuyen phap-luan cua ch Phat, chieu khap nhng bien an-lap mi phng khong sot, khien tat ca chung-sanh tr tap-nhiem c thanh-tnh, nhiep khap tat ca quoc-o khong chap trc, sau vao canh-gii cua ch Phat khong chng ngai, hien bay cong-c cua ch Phat, vao c that tng cua cac phap-than ln tr-hue, quan-sat tat ca phap-mon, ro biet can cua tat ca chung-sanh, hay tho tr giao van cua Nh-Lai.

Luc o thap phng tat ca ch Phat lien ban cho Pho-Hien Bo-Tat tr-lc vao c nhat-thiet-tr-tanh, ban cho tr vao phap-gii vo-bien vo-lng, ban cho tr thanh-tu canh-gii ch Phat, ban cho tr biet tat ca the-gii thanh hoai, ban cho tr biet chung-sanh gii rong ln, ban cho tr tru nhng tam-muoi giai-thoat tham tham vo-sai-biet cua ch Phat, ban cho tr nhap can tanh cua tat ca Bo-Tat, ban cho tr biet ngon ng cua tat ca chung-sanh va t bien chuyen phap-luan, ban cho tr vao khap than phap-gii, ban cho tr c thinh-am cua tat ca Phat.

Nh trong the-gii nay Pho-Hien Bo-Tat trc Nh-Lai c ch Phat ban cho nhng tr nh vay, tat ca Pho-Hien Bo-Tat trong vi-tran the-gii cung c nh vay. Tai sao the? V chng tam-muoi o thi c nh vay.

Luc o thap phng ch Phat eu a tay hu xoa anh cua Pho-Hien Bo-Tat.

Tay Phat u tng-hao trang-nghiem phong li quang-minh thm sang, ong thi phat ra tieng vi-dieu va nhng s than-thong t-tai. Tat ca Pho-Hien nguyen-hai cua tat ca Bo-Tat qua-kh, hien-tai, v-lai, nhng phap-luan thanh-tnh va anh-tng cua tam-the ch Phat cung eu hien ca trong quang-minh ay.

Tat ca Pho-Hien Bo-Tat trong tat ca the-gii vi-tran cung eu c xoa anh nh vay.

Bay gi, Pho-Hien Bo-Tat lien t tam-muoi ay ma xuat, ong thi cung t vi-tran-so tam-muoi ma xuat: t mon tam-muoi tr biet tam the niem vo-sai-biet ma xuat, t mon tam-muoi biet so vi-tran trong tam-the tat ca phap-gii ma xuat, t mon tam-muoi hien tam-the tat ca Phat-o ma xuat, t mon tam-muoi hien xa-trach cua tat ca chung-sanh ma xuat, t mon tam-muoi biet danh-t sai khac cua tat ca chung-sanh ma xuat, t mon tam-muoi biet thap phng phap-gii cho ni eu sai khac ma xuat, t mon tam-muoi biet trong tat ca vi-tran eu co vo-bien Phat-than rong ln ma xuat, t mon tam-muoi dien noi ly-thu cua tat ca phap ma xuat.

Luc Pho-Hien Bo-Tat t nhng mon tam-muoi nh vay ma xuat, ch Bo-Tat eu c the-gii vi-tran-so tam-muoi, c the-gii vi-tran-so a-la-ni, c the-gii vi-tran-so phap phng-tien, c the-gii vi-tran-so mon bien-tai, c the-gii vi-tran-so mon tu hanh, c the-gii vi-tran-so tr quang-minh cong-c cua ch Phat khap chieu phap-gii, c the-gii vi-tran-so phng-tien-lc tr-hue vo-sai-biet cua ch Phat, c the-gii vi-tran-so hai-van trong moi chan long cua tat ca ch Phat eu hien cac quoc-o, c the-gii vi-tran-so hai-van moi Bo-Tat th-hien t au-Xuat Thien-Cung giang sanh thanh Phat chuyen phap-luan nhap niet-ban.

Luc o, tat ca the-gii mi phng, do than-lc cua Phat va ai Bo-Tat sc tam-muoi cua Pho-Hien Bo-Tat, nen cac bau trang-nghiem eu lay ong nhe, ong thi vang ra dieu-am dien noi cac phap.  Lai ni trong chung hoi ao-trang cua tat ca Nh-Lai khap ri mi th may ai ma-ni-vng: may ma-ni-vng kim-trang vi-dieu, may ma-ni-vng quang-minh chieu sang, may ma-ni-vng bu-luan ru xuong, may ma-ni-vng bu-tang hien tng Bo-Tat, may ma-ni-vng xng dng danh hieu Phat, may ma-ni-vng quang-minh chieu sang that ca Phat o ao-trang, may ma-ni-vng chieu sang mi phng tat ca bien hoa, may ma-ni-vng ca ngi cong-c cua tat ca Bo-Tat, may ma-ni-vng sang choi nh mat nht, may ma-ni-vng tieng nhac thch y vang khap mi phng.

Ri khap mi th may ma-ni-vng nh vay roi trong cac chan long cua ch Phat eu phong quang-minh. Trong quang-minh noi ke rang:

Pho-Hien khap cac quoc-o

Ngoi bu-lien-hoa chung eu thay

Tat ca than-thong eu hien ra

Vo-lng tam-muoi eu hay nhap.

Pho-Hien thng dung cac th than

Chau lu phap-gii eu ay khap

Tam-muoi phng-tien sc than-thong

Vien-am rong noi eu vo-ngai.

Trong tat ca coi ch Phat ng

Cac mon tam-muoi hien than-thong

Moi moi than-thong eu khap cung

Thap phng quoc-o khong cho sot.

Nh tat ca coi Nh-Lai ng

Trong sat-tran kia cung nh vay

Cho hien tam-muoi s than-thong

Nguyen lc Ty-Lo-Gia-Na Phat.

Pho-Hien than tng nh h-khong

Nng chn tanh chang phai coi

Tuy long chung-sanh cho thch a

Th-hien than hnh ong tat ca.

Pho-Hien an-tru cac ai nguyen

Vo-lng than-thong sc t-tai

Tat ca Phat-than cac quoc-o

eu hien hnh kia ma en o.

Tat ca sat-hai vo-lng bien

Phan than o cung vo-lng

Coi nc hien ra eu trang-nghiem

Trong mot sat-na thay nhieu kiep.

Pho-Hien an tat ca coi

Hien ai than-thong hn tat ca

Chan ong mi phng eu khap cung

Khien chung quan-sat eu c thay.

Tat ca cong-c Phat tr-lc

Cac mon ai-phap eu thanh u

Dung cac tam-muoi phng-tien mon

Bay hanh bo-e mnh a tap.

T-tai nh vay bat t-ngh

Thap phng quoc-o eu th-hien

V bay tam-muoi a khap vao

Trong may Phat-quang khen cong-c.

Luc o, tat ca chung Bo-Tat eu hng ve pha Pho-Hien chap tay chiem ngng, tha than-lc cua Phat ong noi ke rang:

T cac Phat-phap ma sanh ra

Cung do Nh-Lai nguyen-lc khi

Chn-nh bnh-ang tang h-khong

Phap-than cua ngai a nghiem-tnh.

Tat ca Phat o trong chung hoi

Pho-Hien khap ni trong o

Quang-minh cong-c bc tr-hai

Chieu khap mi phng eu c thay.

Pho-Hien cong-c bien rong ln

Qua khap mi phng gan gui Phat

Tat ca vi-tran co cac coi

eu en c kia ma hien ro.

Phat-t chung toi thng thay Ngai

Gan gui tat ca ch Nh-Lai

Tru trong tam-muoi canh chn that

So kiep vi-tran tat ca coi.

Phat-t hay dung than pho-bien

eu en thap phng cac coi nc

Bien ca chung-sanh eu te o

Phap-gii vi-tran eu vao ca.

Vao ni phap-gii tat ca tran

Than o vo-tan khong sai khac

V nh h-khong eu khap cung

Dien noi Nh-Lai phap rong ln.

Bc tat ca cong-c sang choi

Rong ln nh may sc thu thang

Trong bien chung-sanh eu qua en

Noi cong-hanh Phat phap vo-ang.

V o chung-sanh ni kiep hai

Thang hanh Pho-Hien eu tu tap

Dien noi cac phap nh may to

Thinh am quang-ai eu nghe khap.

Quoc-o the nao ma xuat hien

Ch Phat the nao ma xuat hien

Nhan en tat ca bien chung-sanh

Mong theo ngha o noi nh that.

Trong ay vo-lng vo-bien chung

trc c Phat eu cung knh

V chuyen thanh-tnh dieu phap-luan

Tat ca ch Phat eu tuy h.

***

[Ve au Trang]

Up Bo Tat Van Minh 10 Nhu Lai Danh Hieu 7 Nhu Lai Hien Tuong Quang Minh Giac 9 Thap Tru The Gioi Thanh Tuu Tu Thanh De 8 Ty Lo Gia Na 6 Tu-Di-Son Danh Ke Tan Tinh Hanh The Chu Dieu Nghiem Thang Tu-Di-Son Danh Pho Hien Tam Muoi Hoa Tang The Gioi 1 Hien Thu Pham Hanh So Phat Tam Cong Duc