Quang Minh Giac 9

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

 

Pham Quang Minh Giac

Th chn

Han Dch: ai-S That-Xoa-Nan-a
Viet Dch: HT Thch Tr Tnh

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

Han bo phan au quyen Mi Ba

Luc bay gi, c The-Ton, t di long hai ban chn, phong ra tram c tia sang chieu khap ai-thien the-gii: tram c Diem-Phu-e, tram c Phat-Ba-e, tram c Cu-Gia-Ni, tram c Uat-n-Viet, tram c ai-hai, tram c Luan-Vi-Sn, tram c Bo-Tat tho sanh, tram c Bo-Tat xuat gia, tram c Nh-Lai thanh chanh giac, tram c Nh-Lai chuyen phap luan, tram c Nh-Lai nhap niet-ban, tram c Tu-Di-Sn, tram c T-Vng-Thien, tram c ao-Li-Thien, tram c Da-Ma-Thien, tram c au-Suat-Thien, tram c Hoa-Lac-Thien, tram c Tha-Hoa-Thien, tram c S-Thien-Thien, tram c Nh-Thien-Thien, tram c Tam-Thien-Thien, tram c T-Thien-Thien, nhan en tram c Sac-Cu-Canh-Thien. Tat ca vat canh trong ai-Thien the-gii eu c quang-minh cua The-Ton soi sang hien hien ca.

Nh ni ay hien thay c The-Ton ngoi toa Lien-Hoa-Tang-S-T, mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat vay quanh. Trong tram c Diem-Phu-e khac, cung eu co Nh-Lai an-toa nh the ca.

Do than lc cua Phat, trong mi phng, moi phng eu co mot ai Bo-Tat cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau hoi en cho c Phat ng: ong-phng Kim-Sac the-gii co Van-Thu-S-Li Bo-Tat, Nam-phng Dieu-Sac the-gii co Giac-Thu Bo-Tat, Tay-phng Lien-Hoa-Sac the-gii co Tai-Thu Bo-Tat, Bac-phng Chiem-Bac-Hoa-Sac the-gii co Bu-Thu Bo-Tat, ong-bac-phng u-Bat-La-Hoa-Sac the-gii co Bo-Tat Cong-c-Thu, ong-nam-phng Kim-Sac the-gii co Muc-Thu Bo-Tat, Tay-nam-phng Bu-Sac the-gii co Tinh-Tan-Thu Bo-Tat, Tay-bac-phng Kim-Cang-Sac the-gii co Phap-Thu Bo-Tat, Ha-phng Pha-Le-Sac the-gii co Tr-Thu Bo-Tat, Thng-phng Bnh-ang-Sac the-gii co Hiem-Thu Bo-Tat.

Luc o, trong tat ca tram c ao-trang, ni ch Phat ng, tram c Van-Thu-S-Li Bo-Tat ong thi ng thinh noi ke rang:

Neu co ai thay Phat

Giai-thoat la hu lau

Chang tham trc the-gian

Ngi nay chang chng ao.

Neu ai biet Nh-Lai

The-tng vo-s-hu

Tu tap c ro rang

Ngi nay mau thanh Phat.

Neu thay the-gii nay

Tam c chang dao-ong

Vi Phat-than cung vay

Se thanh bc Thang-Tr.

Neu vi Phat cung Phap

c tam tron bnh ang

Chang mong khi nh niem

Se len bc Nan-T.

Neu thay Phat va than

Bnh ang ma an-tru

Vo tru vo s nhap

Se thanh bc Nam-Ngo.

Sac, Tho khong co so

Tng, Hanh, Thc cung vay

Neu biet c nh ay

Se la ai-Mau-Ni.

Kien chap the, xuat the

Tat ca eu vt khoi

Ma hay kheo biet phap

Se thanh bc ai-Quang.

Neu ni ang Toan-Tr

Phat sanh tam hoi hng

Thay tam khong cho sanh

Se c bc Hong-Danh.

Chung-sanh khong co sanh

Cung lai khong co hoai

Neu c tr nh vay

Se thanh vo-thng-ao.

Trong mot: hieu vo-lng

Trong vo-lng: hieu mot

Ro kia sanh lan nhau

Se thanh vo-s-uy.

Luc bay gi, quang-minh cua c Phat chieu ra ngoai the-gii nay suot en mi phng, moi phng eu chieu mi quoc-o. Trong nhng coi o, tat ca vat canh t Diem-Phu-e en Sac-Cu-Canh-Thien eu c choi sang, va eu co c Phat ng tren toa s-t nh coi nay.

Do than-lc cua c Phat, mi phng eu co mot ai Bo-Tat cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau hoi en cho Phat, cung chnh la Van-Thu-S-Li Bo-Tat v.v...

Bay gi, trc moi Nh-Lai, Van-Thu-S-Li Bo-Tat ong thi ng thinh noi ke rang:

Chung-sanh khong tr-hue

Tham-ai am thng oc

V cu ho nen Phat

Cau Bo-e vo-thng.

Thay cac ni cac phap

eu xa ri hai ben

ao thanh tron chang thoi

Chuyen phap luan vo ang.

Bat-kha-t-ngh kiep

Tinh-tan tu cac hanh

V o cac chung-sanh

La nguyen lc cua Phat.

ao-s hang quan ma

Dung-kien khong ai hn

Quang-minh dien dieu-ngha

T-bi nen nh vay.

Dung tam-tr-hue kia

Pha cac chng phien nao

Mot niem thay tat ca

La than lc cua Phat.

anh trong ln chanh phap

Giac ngo mi phng coi

eu khien en bo-e

Sc t-tai nh vay.

Chang hoai vo-bien canh

Ma i c coi nc

Vi coi khong tre trc

Kia t-tai nh Phat.

Ch Phat nh h-khong

Rot rao thng thanh-tnh

Ngh nh long hoan h

Kia cac nguyen ay u.

Trong moi moi a nguc

Trai qua vo-lng kiep

V cu o chung-sanh

Ma nhan c kho nay.

Chang tiec ni than mang

Thng ho cac phat-phap

Vo nga tam ieu nhu

Hay c ao Nh-Lai.

Luc o quang-minh cua c Phat chieu qua mi phng the-gii, roi chieu suot tram the-gii moi phng trong mi phng. Ni cac the-gii ay eu co Nh-Lai ng toa s-t nh tai ay, va do than-lc cua c Phat, moi phng eu co mot ai Bo-Tat, tc la Van-Thu-S-Li Bo-Tat v.v... cung mi Phat-sat-vi-tran-so Bo-Tat ong en cho Phat.

Bay gi, trc moi c Phat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat ong ng thinh noi ke rang:

Phat ro phap nh huyen

Thong at khong chng ngai

Tam tnh la tham chap

ieu phuc cac chung-sanh.

Hoac co thay s sanh

Sac ep nh nui vang

Tru than toi hau nay

Lam mat nguyet nhn loai

Hoac thay Phat kinh hanh

u vo-lng cong-c

Niem hue eu thien xao

Bc i ai-S-T.

Hoac thay mat xanh biec

Quan-sat khap mi phng

Co luc hien vui ci

V thuan long quan chung.

Hoac thay s t hong

Than thu thang vo t

Th hien toi hau sanh

Noi li eu chn that.

Hoac co thay xuat gia

Giai thoat nhng he phc

Tu tap hanh ch Phat

Thng thch quan tch diet.

Hoac thay ngoi ao-trang

Ro biet tat ca phap

en b cong-c kia

Phien nao si a het.

Hoac thay thang thng phu

ay u tam ai-bi

Chuyen phap luan vi dieu

o vo-lng chung-sanh.

Hoac thay s t hong

Oai quang rat thu-ac

Sieu tat ca the-gian

Than thong lc vo ang

Hoac thay tam tch tnh

Nh ngon en tat han

Hien cac loai than thong

ang thap lc nh vay.

Luc bay gi, quang-minh cua c Phat chieu khoi tram the-gii, suot en khap ngan the-gii moi phng trong mi phng. Ni mi phng the-gii nay cung eu co c Phat ng ao-trang gia chung hoi mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat.

Do than lc cua c Phat, moi phng trong mi phng eu co mot ai Bo-Tat, chnh la Van-Thu-S-Li Bo-Tat v.v... cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau hoi en cho Phat ng.

Bay gi, trc moi c Phat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat ong ng thinh noi ke rang:

Phat ni phap tham tham

Thong at khong ai sanh

Chung-sanh khong thay c

Phat tuan t khai th

Nga tanh cha tng co

Nga s cung khong tch

C sao ch Nh-Lai

Lai c co than the

ang giai-thoat Minh-Hanh

Vo-so vo-ang luan

Cac nhn lng the-gian

Tm loi khong the c.

Phat chang phai nhng loai

Uan, x, gii, sanh t

So phap van khong thanh

Nen hieu Nhn-S-T.

Tanh Phat von khong tch

Trong ngoai eu giai-thoat

Ri tat ca vong niem

Phap vo-ang nh vay.

The tanh thng bat ong

Khong nga khong en i

Ma hay giac ngo i

Vo-bien eu ieu phuc.

Thng thch quan tch diet

Mot tng khong co hai

Tam Phat khong tang giam

Hien vo-lng than lc.

Chang lam hanh nghiep bao

Nhn duyen cua chung-sanh

Ma ro thau vo ngai

ang Thien-The nh vay.

Tat ca loai chung-sanh

Lu chuyen trong mi phng

Nh-Lai khong phan biet

o thoat vo-bien loai.

Ch Phat than Kim-Sac

Chang coi khap cac coi

Tuy chung-sanh s thch

Dien thuyet phap tch diet.

Luc bay gi, quang-minh cua c Phat chieu qua ngan the-gii, suot khap mi ngan the-gii, moi phng, trong mi phng. Ni nhng the-gii nay cung eu co c Phat ng ni ao-trang gia chung hoi mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat.

Do than-lc cua Phat, moi phng trong mi phng eu co mot ai Bo-Tat, chnh la Van-Thu-S-Li Bo-Tat, cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat, ong cau hoi en cho c Phat ng.

Bay gi, trc moi c Phat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat ong ng thinh noi ke rang:

Phat khi tam ai-bi

Cu ho cac chung-sanh

Thoat han chung nhn thien

Nen lam viec nh vay.

Long thng tin a Phat

Tam o khong thoi chuyen

Gan gui ch Nh-Lai

Nen lam viec nh vay.

Ch thch cong-c Phat

Tam o tron khong thoi

Tru ni hue thanh-lng

Nen lam viec nh vay.

Trong tat ca oai-nghi

Thng nh cong-c Phat

Ngay em khong tam dt

Viec nh vay nen lam.

Quan tam the vo-bien

Hoc cong-c cua Phat

Thng khong long nham moi

Viec nh vay nen lam.

Quan than nh thiet-tng

Tat ca eu tch diet

La nga, khong chap nga

Viec nh vay nen lam.

Bnh-ang quan chung-sanh

Chang mong niem phan biet

Vao ni canh chan that

Viec nh vay nen lam.

Bng ca vo-bien coi

Uong het tat ca bien

Than-thong ai tr lc

Viec nh vay nen lam.

T duy cac quoc-o

Tng sac va phi sac

eu biet c tat ca

Viec nh vay nen lam.

Vi-tran mi phng coi

Mot tran la mot Phat

eu biet c so o

Viec nh vay nen lam.

Luc bay gi, quang-minh cua c Phat chieu qua mi ngan the-gii, suot khap en tram ngan the-gii, moi phng, trong mi phng. Noi o eu co c Phat ng gia ao-trang chung hoi mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat.

Do than lc cua c Phat, moi phng eu co mot ai Bo-Tat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat v.v... cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau hoi en cho Phat.

Bay gi, trc moi c Phat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat ong ng thinh noi ke rang:

Neu dung oai c, sac, chung toc

e thay ang ieu-Ng trong i

ay la mat bnh thay ien ao

Ngi nay chang biet phap toi thang.

Nh-Lai sac, hnh nhng tng tot

Tat ca the-gian chang lng c

c na-do kiep ong ngh lng

Sac tng, oai-c chuyen vo bien.

Nh-Lai chang lay tng lam the

Chnh la phap tch diet vo tng

Than tng oai nghi eu ay u

The-gian tuy thch eu c thay.

Phat phap vi dieu kho lng c

Tat ca ngon thuyet chang en c

Chang phai hoa hiep, bat hoa hiep

The tanh tch diet khong cac tng.

Phat than vo sanh ngoai h luan

Chang phai uan tu, phap sai biet

c sc t-tai thay quyet nh

S hanh vo uy la ngon thuyet.

Than tam eu bnh ang

Trong ngoai eu giai thoat

Nhieu kiep tru chanh niem

Vo trc, khong he-phc.

Bc tam sach sang suot

S hanh khong nhiem trc

Tr nhan eu cung khap

Rong ln li chung-sanh.

Mot than la vo-lng

Vo-lng lai la mot

Ro biet cac the-gian

Hien hnh khap tat ca.

Than nay khong t au

Cung khong ni tch tu

V chung-sanh phan biet

Thay Phat co nhieu than.

Tam phan biet the-gian

Tam nay vo s hu

Nh-Lai biet phap nay

Thay than Phat nh vay.

Luc bay gi, quang-minh cua c The-Ton chieu qua tram ngan the-gii, suot en tram van the-gii, moi phng, trong mi phng. Ni o eu co c Phat ng ao-trang chung hoi mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat.

Do than lc cua c Phat, moi phng eu co mot ai Bo-Tat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat v.v... cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau hoi en cho Phat ng.

Bay gi, trc moi c Phat, Van-Thu S-Li Bo-Tat ong ng thinh noi ke rang:

Nh-Lai rat t-tai

Sieu the vo-s-y

u tat ca cong-c

o thoat ni cac coi.

Khong nhiem cung khong trc

Vo-tng vo-y-ch

The tanh khong the lng

Ai thay cung ca ngi.

Quang-minh khap thanh-tnh

Tran luy eu ra bo

Bat-ong la hai ben

ay la tr Nh-Lai.

Than tam la phan biet

Thi vi tat ca phap

Thoat han nhng nghi tre.

Trong tat ca the-gian

Ni ni chuyen phap-luan

Vo-tanh vo s chuyen

ao S phng tien noi.

Ni phap khong nghi lam

Tuyet han nhng h luan

Chang sanh tam phan biet

La niem Phat Bo-e.

Ro biet phap sai biet

Chang chap trc ngon thuyet

Chang co mot cung nhieu

ay la thuan li Phat.

Trong nhieu khong mot tanh

Mot cung khong co nhieu

Bo ca hai nh vay

Khap vao Phat cong-c.

Chung-sanh va quoc-o

Tat ca eu tch-diet

Vo-y vo phan biet

Vao c Phat bo-e.

Chung-sanh va quoc-o

ong d eu chang c

Kheo quan-sat nh vay

La biet ngha Phat-phap.

Luc bay gi, quang-minh cua c Phat chieu qua tram van the-gii suot en mot c the-gii moi phng trong mi phng. Ni o eu co c Phat ng gia chung hoi mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat.

Do than lc cua c Phat, moi phng eu co mot ai Bo-Tat, Van-Thu S-Li Bo-Tat v.v... cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau hoi en cho Phat ng.

Bay gi, Van-Thu S-Li Bo-Tat, trc moi c Phat, ong thi ng thinh noi ke rang:

Tr hue vo ang phap vo-bien

Vt bien hu lau en b kia

Tho lng quang-minh eu vo t

Phng-tien-lc cua ang cong-c.

Bao nhieu phat-phap eu ro rang

Thng quan tam-the khong nham moi

Dau duyen canh-gii khong phan biet

ay phng-tien cua bac nan-t.

Thch quan chung-sanh von vo-sanh

Khap thay cac loai von khong loai

Hang tru thien-tch chang he luy

ay phng tien cua Vo-Ngai-Hue.

Kheo leo thong at tat ca phap

Chanh-niem sieng tu ao niet-ban

Thch ni giai-thoat la bat bnh

ay phng tien cua bc tch-diet.

Hay khuyen ngi hng Phat bo-e

en nht-thiet-tr nh phap-gii

Kheo day chung-sanh vao e-ly

ay phng tien ngwi tru tam Phat.

Phat cho thuyet phap eu thuan vao

Tr hue quang ai khong chng ngai

Tat ca x hanh eu bc len

Phng tien tu tap cua T-Tai.

Hang tru niet-ban nh h-khong

Tuy tam hoa hien eu cung khap

ay ta vo tng ma lam tng

Phng tien cua bc ao-Nan-ao.

Sang toi ngay thang va nam kiep

The-gii th chung la thanh hoai

Nh vay nh ngh eu ro biet

ay phng tien cua Thi-So-Tr.

Tat ca chung-sanh co sanh diet

Sac phi-sac cung tng phi-tng

Bao nhieu danh t eu ro biet

ay phng tien cua bc Nan-T.

Thi qua kh, hien-tai, v-lai

Bao nhieu ngon thuyet eu ro c

Ma biet ba thi eu bnh ang

ay phng tien cua Vo-Ty-Giai.

Luc bay gi, quang-minh cua c Phat chieu qua mot c the-gii, suot khap mi c the-gii, moi phng, trong mi phng. Ni o eu co c Phat ng gia ao-trang mi phat-sat vi-tran-so Bo-Tat.

Do than lc cua c Phat, moi phng eu co mot v ai Bo-Tat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat v.v... eu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau hoi ni Phat ng.

Bay gi, Van-Thu-S-Li Bo-Tat, trc moi c Phat, ong ng thinh noi ke rang :

Kho hanh ln kho eu tu tap

Ngay em tinh can khong nham tre

a o kho o s t hong

o khap chung-sanh la hanh Phat.

Chung-sanh lu chuyen bien ai-duc

Vo-minh che ay rat kho ngat

Ch-Nhn dung manh eu dt tr

The nguyen nh vay la hanh Phat.

The-gian phong dat say ngu duc

Phan biet sai lam chu nhng kho

Phung hanh Phat-giao eu nhiep tam

Nguyen o chung-sanh la hanh Phat.

Chung-sanh chap nga vao sanh t

Cau tot me kia khong the c

Khap th ch Phat c dieu phap

V ho giang phap la hanh Phat.

Chung-sanh b v bnh kho vay

Thng troi neo ac khi ba oc

Ngon la hng ln luon ot chay

Tnh tam ong chung la hanh Phat.

Chung-sanh me lam mat chanh ao

Thng i ng ta vao nha toi

V ho thap sang en chanh phap

Luon luon soi sang la hanh Phat.

Chung-sanh troi chm bien hu lau

Kho lo khong b chang c

V ho sa sang ai phap thuyen

eu khien thoat kho la hanh Phat.

Chung-sanh vo tri chang thay coi

Me lam cuong si trong hiem nan

Phat thng xot ho xay phap-kieu

Khien tru chanh niem la hanh Phat.

Thay cac chung-sanh ng hiem

Kho gia bnh chet luon bc ngat

Tu cac phng tien khong han lng

The o tat ca la hanh Phat.

Nghe phap tin hieu khong nghi lam

Ro tanh khong tch chang kinh s

Tuy hnh luc ao khap mi phng

Cu khap quan me la hanh Phat.

 Luc bay gi, quang-minh cua c Phat chieu qua mi c the-gii, suot khap en tram c the-gii, ngan c, van c, tram ngan c, na-do-tha c, tram na-do-tha c, ngan na-do-tha c, tram ngan na-do-tha c, nhan en vo so, vo-lng, vo-bien, vo-ang, bat kha so, bat kha xng, bat kha t, bat kha lng, bat kha thuyet, tan phap-gii, h-khong gii, tat ca the-gii mi phng. Ni moi the-gii t Diem-Phu-e en Sac-Cu-Canh Thien moi vat canh eu c hien hien. Ni moi Diem-Phu-e eu co c Phat ng gia ao-trang mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat.

Do than-lc cua c Phat, moi phng eu co mot ai Bo-Tat, Van-Thu-S-Li Bo-Tat v.v... eu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong cau-hoi en cho Phat ng.

Bay gi, Van-Thu-S-Li Bo-Tat trc moi c Phat, eu ng thinh noi ke rang :

Mot niem quan khap vo-lng kiep

Vo kh vo lai cung vo tru

Nh vay ro biet viec ba thi

Sieu xuat phng tien thanh thap lc.

Mi phng vo t hong danh tot

La han cac hanh thng hoan h

Khap en trong tat ca quoc-o

V ngi tuyen dng phap nh vay.

V li chung-sanh cung-dng Phat

ung y nguyen c qua tng t

Vi tat ca phap eu thuan biet

Khap trong mi phng hien than-lc.

Toi s cung Phat y nhu nhuan

Nhap ai thien nh quan phap tanh

Khuyen khap chung-sanh phat ao tam

Do ay mau thanh qua vo thng.

Mi phng cau phap long khong oi

V tu cong-c cho ay u

Hai tng co khong eu dt tr

Ngi nay thay Phat ung chn that.

Qua khap cac coi nc mi phng

Noi rong dieu phap hng li ch

Tru ni that te chang ong dao

Cong-c ngi nay ong vi Phat.

Phap luan vi-dieu cua Phat day

Tat ca eu la bo-e phan

Neu c nghe roi ngo phap tanh

Ngi nh ay la thng thay Phat.

Chang thay thap lc khong nh huyen

Dau thay nhng chang thay nh loa

Phan biet chap tng chang thay Phat

Rot rao la chap mi thay Phat.

Chung-sanh tuy nghiep eu sai khac

Mi phng trong ngoai kho thay het

Than Phat vo ngai khap mi phng

Chang the thay het cung nh vay.

Nh trong khong-gii vo-lng coi

Khong lai khong kh khap mi phng

Sanh thanh diet hoai vo-s-y

Phat khap h-khong cung nh vay.

***

[Ve au Trang]

Up Bo Tat Van Minh 10 Nhu Lai Danh Hieu 7 Nhu Lai Hien Tuong Quang Minh Giac 9 Thap Tru The Gioi Thanh Tuu Tu Thanh De 8 Ty Lo Gia Na 6 Tu-Di-Son Danh Ke Tan Tinh Hanh The Chu Dieu Nghiem Thang Tu-Di-Son Danh Pho Hien Tam Muoi Hoa Tang The Gioi 1 Hien Thu Pham Hanh So Phat Tam Cong Duc