Tinh Hanh

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

 

Pham Tnh Hanh

Th mi mot

Han Dch: ai-S That-Xoa-Nan-a
Viet Dch: HT Thch Tr Tnh

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

Han bo phan au quyen Mi Bon

 

Luc bay gi Tr-Thu Bo-Tat hoi Van-Thu-S-Li Bo-Tat: 'Phat-t!  Bo-Tat lam the nao than, ng, y, ba nghiep c khong loi lam?  Than, ng, y, ba nghiep c chang ton hai?  Than, ng, y, ba nghiep c khong the b huy hoai?  Than, ng, y, ba nghiep c chang dao ong?  Than, ng, y ba nghiep c thu-thang?  Than, ng, y, ba nghiep c vo nhiem?  Than, ng, y, ba nghiep c tr dan ao?

Bo-Tat lam the nao c sanh-x ay u?  Chung-toc ay u?  Gia-the ay u?  Sac-than ay u?  Tng mao ay u?  Niem ay u?  Hue ay u?  Hanh ay u?  Vo-uy ay u?  Giac-ngo ay u?

Bo-Tat lam the nao c thang-hue?  c e-nht-hue?  c toi-thng-hue?  c toi-thang-hue?  c vo-lng-hue?  c vo-so-hue?  c bat-t-ngh-hue, c vo-gi-ang-hue?  c bat-kha-lng hue?  c bat-kha-thuyet hue?

Bo-Tat lam the nao c: nhn-lc, duyen-lc, duc-lc, phng-tien-lc, s-duyen-lc, can-lc, quan-sat-lc, xa-ma-tha-lc, ty-bat-xa-na-lc, t-duy-lc?

Bo-Tat lam the nao c: uan thien-xao, x thien-xao, gii thien-xao, duyen-khi thien-xao, duc-gii thien-xao, sac-gii thien-xao, vo-sac-gii thien-xao, qua-kh thien-xao, v-lai thien-xao, hien-tai thien-xao?

Bo-Tat lam the nao kheo tu tap: niem giac-phan, trach-phap giac-phan, tinh-tan giac-phan, h giac-phan, xa giac-phan, khong giac-phan, vo-tng giac-phan, vo-nguyen giac-phan?

Bo-Tat lam the nao c vien-man: an ba-la-mat, thi ba-la-mat, san-e ba-la-mat, ty-le-gia ba-la-mat, thien-na ba-la-mat, ty-le-gia ba-la-mat, thien-na ba-la-mat, bat-nha ba-la-mat, t, bi, h, xa?

Bo-Tat lam the nao c thap lc: x-phi-x tr-lc, qua-v hien-tai nghiep-bao tr-lc, can thang liet tr-lc, chung-chung gii tr-lc, chung-chung giai tr-lc, nht-thiet-ch-x-ao tr-lc, thien giai-thoat tam-muoi nhiem tnh tr-lc, tuc-tru-niem tr-lc, vo-chng-ngai thien-nhan tr-lc, oan ch tap tr-lc?

Bo-Tat lam the nao thng c s thu-ho cung knh cung-dng cua: Thien-Vng, Long-Vng, Da-Xoa-Vng, Can-that-ba-Vng, A-tu-la-Vng, Ca-lau-la-Vng, Khan-na-la-Vng, Ma-hau-la-gia-Vng, Nhn-Vng, Pham-Vng?

Bo-Tat lam the nao c mnh la nhng cho: y-ta, cu-o, cho ve, cho en, la uoc, la sang, la soi, la dan ao, thang ao, pho ao cho tat ca chung-sanh?

oi vi tat ca chung-sanh, Bo-Tat lam the nao la: e-nht, la ln, la thang, la toi-thang, la dieu, la cc-dieu, la thng, la vo-thng, la vo-ang, la vo-ang-ang?

Van-Thu-S-Li Bo-Tat bao Tr-Thu Bo-Tat: 'Lanh thay Phat-t!  Nay ngai v muon nhieu li-ch, nhieu an-on, thng xot the-gian, li-lac thien-nhn ma hoi nhng ngha nh vay.

Phat-t! Neu Bo-Tat kheo dung tam thi c tat ca cong-c thang-dieu, ni phat-phap c tam vo-ngai, c tru ni ao cua tam-the ch Phat, tru theo chung-sanh hang khong bo ri, eu co the thong-at ung cac phap-tng, dt tat ca ieu ac, ay u tat ca ieu lanh, se c hnh sac e-nht nh Pho-Hien, ay u tat ca hanh-nguyen, vi tat ca phap eu c t-tai, se la ao-s th hai cua chung-sanh.

Phat-t! Bo-Tat dung tam the nao ma co the c tat ca thang-dieu cong-c?

Phat-t long nghe ay:

Bo-Tat nha, nen nguyen chung-sanh, biet nha tanh khong, khoi s bc ngat.

Hieu th cha me, nen nguyen chung-sanh, knh th ch Phat, ho dng tat ca.

V con hoi hop, nen nguyen chung-sanh, oan than bnh-ang, la han tham trc.

Neu c ngu-duc, nen nguyen chung-sanh, nho mui ten duc, rot rao an-on.

Ky nhac tu hoi, nen nguyen chung-sanh, vui ni chanh-phap, ro nhac chang that.

Neu cung that, nen nguyen chung-sanh, vao ni thanh-a, tr han ue-duc.

Luc eo trang-sc, nen nguyen chung-sanh, bo t-trang gia, en cho chn that.

Len tren lau-cac, nen nguyen chung-sanh, len lau chanh-phap, thay suot tat ca.

Neu co bo-th, nen nguyen chung-sanh, bo c tat ca, long khong ai trc.

Chung-hoi tu-tap, nen nguyen chung-sanh, xa nhng tu phap, thanh nht-thiet-tr.

Neu ach nan, nen nguyen chung-sanh, tuy y t-tai, cho lam vo-ngai.

Luc bo c-gia, nen nguyen chung-sanh, xuat-gia vo-ngai, tam c giai-thoat.

Vao tang gia-lam, nen nguyen chung-sanh, dien-thuyet cac th phap khong tranh cai.

en ai, tieu s, nen nguyen chung-sanh, kheo th s-trng, tap lam ieu lanh.

Cau xin xuat-gia, nen nguyen chung-sanh, c phap bat-thoi, long khong chng-ngai.

Thoat bo tuc nhan, nen nguyen chung-sanh, sieng tu can lanh, bo nhng toi ach.

Cao bo rau toc, nen nguyen chung-sanh, la han phien-nao, rot rao tch-diet.

ap y ca-sa, nen nguyen chung-sanh, long khong nhiem trc, u ao ai-tien.

Luc chanh xuat-gia, nen nguyen chung-sanh, ong Phat xuat-gia, cu ho tat ca.

T quy-y Phat, nen nguyen chung-sanh, noi thanh Phat-chung, phat tam vo-thng.

T quy-y Phap, nen nguyen chung-sanh, sau vao kinh-tang, tr-hue nh bien.

T quy-y Tang, nen nguyen chung-sanh, thong-ly ai-chung, tat ca vo-ngai.

Luc tho hoc gii, nen nguyen chung-sanh, kheo hoc ni gii, chang lam ieu ac.

Tho Xa-Le day, nen nguyen chung-sanh, ay u oai-nghi, cho lam chn that.

Tho Hoa-Thng day, nen nguyen chung-sanh, vao tr vo-sanh, en cho vo-y.

Tho gii cu-tuc, nen nguyen chung-sanh, u cac phng-tien, c phap toi-thang.

Neu vao nha ca, nen nguyen chung-sanh, len nha vo-thng, an-tru bat-ong.

Neu trai ging toa, nen nguyen chung-sanh, trai m phap lanh, thay tng chn that.

Chanh than oan toa, nen nguyen chung-sanh, ngoi bo-e toa, tam khong tham trc.

Luc ngoi kiet-gia, nen nguyen chung-sanh, can lanh kien-co, c bc bat-ong.

Tu hanh ni nh, nen nguyen chung-sanh, dung nh phuc tam, rot rao khong tha.

Neu tu phap quan, nen nguyen chung-sanh, thay ly nh that, tron khong tranh cai.

Xa ngoi kiet-gia, nen nguyen chung-sanh, quan-sat hanh phap, eu quy tan mat.

Luc e chan ng, nen nguyen chung-sanh, tam c giai-thoat, an-tru bat ong.

Neu cat chan len, nen nguyen chung-sanh, khoi bien sanh-t, u cac phap lanh.

Luc mac quan di, nen nguyen chung-sanh, mac nhng can lanh, ay u ho then.

Chnh ao cot giai, nen nguyen chung-sanh, kiem thuc can lanh, chang e tan mat.

Neu mac ao tren, nen nguyen chung-sanh, c can lanh ln, en b phap kia.

ap tang-gia-le, nen nguyen chung-sanh, vao ngoi e-nht, c phap bat-ong.

Tay cam nhanh dng, nen nguyen chung-sanh, eu c dieu-phap, rot-rao thanh-tnh.

Luc nhan nhanh dng, nen nguyen chung-sanh, tam-y ieu tnh, nhai cac phien-nao.

Luc ai tieu tien, nen nguyen chung-sanh, bo tham san si, dep tr ieu toi.

Viec roi en nc, nen nguyen chung-sanh, trong phap xuat-the, qua en mau chong.

Ra ray than nh, nen nguyen chung-sanh, thanh-tnh ieu nhu, rot rao khong nh.

Xoi nc tren tay, nen nguyen chung-sanh, c tay thanh-tnh, tho tr Phat-phap.

Dung nc ra mat, nen nguyen chung-sanh, c tnh phap-mon, tron khong nh bn.

Tay cam tch-trng, nen nguyen chung-sanh, lap hoi bo-th, bay ao nh Phat.

Tay cam ng kh, nen nguyen chung-sanh, thanh-tu phap-kh, tho tri ngi-cung.

Bc chan len ng, nen nguyen chung-sanh, en cho Phat i, vao ni vo-y.

Neu ni ng, nen nguyen chung-sanh, hay i ng Phat, hng phap vo-d.

Theo ng ma i, nen nguyen chung-sanh, noi tnh phap-gii, tam khong chng ngai.

Thay len ng cao, nen nguyen chung-sanh, khoi han ba coi, tam khong khiep nhc.

Thay xuong ng thap, nen nguyen chung-sanh, tam y khiem ha ln can lanh Phat.

Thay ng quanh co, nen nguyen chung-sanh, bo ao bat chanh, tr han ac-kien.

Neu thay ng thang, nen nguyen chung-sanh, tam y chanh-trc, khong dua khong doi.

Thay ng nhieu bui, nen nguyen chung-sanh, xa la bui bam, c phap thanh-tnh.

Thay ng khong bui, nen nguyen chung-sanh, thng tu ai-bi, tam y nhuan tham.

Neu thay ng hiem, nen nguyen chung-sanh, tru chanh phap-gii, la nhng toi nan.

Neu thay chung-hoi, nen nguyen chung-sanh, noi phap tham-tham, tat ca hoa hiep.

Neu thay tru ln, nen nguyen chung-sanh, la tam chap nga, khong co phan han.

Neu thay tong-lam, nen nguyen chung-sanh, ch thien va nhn, cho nen knh le.

Neu thay nui cao, nen nguyen chung-sanh, can lanh sieu thoat, khong the tot anh.

Luc thay cay gai, nen nguyen chung-sanh, chong c cat bo, nhng gai tam oc.

Thay cay la ram, nen nguyen chung-sanh, dung nh giai thoat, e lam che choi.

Neu thay hoa n, nen nguyen chung-sanh, cac phap than-thong, nh hoa ua n.

Neu thay cay hoa, nen nguyen chung-sanh, tng tot nh hoa, u ba mi hai.

Neu thay trai hot, nen nguyen chung-sanh, c phap toi-thang, chng ao bo-e.

Neu thay song ln, nen nguyen chung-sanh, c d phap-lu, vao Phat-tr-hai.

Neu thay b am, nen nguyen chung-sanh, chong ngo dieu-phap, nht v cua Phat.

Neu thay ao ho, nen nguyen chung-sanh, ng-nghiep hoan-toan, hay kheo dien-thuyet.

Neu thay gieng nc, nen nguyen chung-sanh, ay u bien tai, dien tat ca phap.

Neu thay suoi chay, nen nguyen chung-sanh, them ln phng-tien, thien can vo-tan.

Neu thay kieu-lo, nen nguyen chung-sanh, rong o tat ca, dng nh cau o.

Neu thay nc chay, nen nguyen chung-sanh, c y nguyen lanh, ra nh phien-nao.

Thay don vn tc, nen nguyen chung-sanh, trong vn ngu duc, don sach co ai.

Thay rng vo-u, nen nguyen chung-sanh, la han tham-ai, chang con lo s.

Neu thay cong vien, nen nguyen chung-sanh, sieng tu hanh lanh, en Phat bo-e.

Thay ngi nghiem-sc, nen nguyen chung-sanh, trang-nghiem than ep, ba mi hai tng.

Thay khong nghiem-sc, nen nguyen chung-sanh, bo nhng trang-sc, u hanh au-a.

Thay ngi ham vui, nen nguyen chung-sanh, vui ni chanh-phap, a thch chang bo.

Thay khong ham vui, nen nguyen chung-sanh, trong s hu-vi, long khong a thch.

Thay ngi vui sng, nen nguyen chung-sanh, thng c an vui, thch cung-dng Phat.

Thay ngi kho-nao, nen nguyen chung-sanh, c can-bon tr, dt tr s kho.

Thay ngi manh khoe, nen nguyen chung-sanh, vao chn-that-hue, tron khong bnh kho.

Thay ngi tat bnh, nen nguyen chung-sanh, biet than khong tch, la s tranh cai.

Thay ngi xinh ep, nen nguyen chung-sanh, vi Phat Bo-Tat, thng knh thng tin.

Thay ngi xau-x, nen nguyen chung-sanh, vi ieu bat thien, chang a chang thch.

Thay ngi bao n, nen nguyen chung-sanh, vi Phat Bo-Tat, hay biet n c.

Thay ngi boi n, nen nguyen chung-sanh, vi ke lam ac, chang tra thu oan.

Neu thay Sa-Mon, nen nguyen chung-sanh, ieu-nhu tch-tnh, rot rao e-nht.

Thay Ba-La-Mon, nen nguyen chung-sanh, gi tron pham-hanh, la tat ca ac.

Thay ngi kho hanh, nen nguyen chung-sanh, y ni kho hanh, en bc rot rao.

Thay ngi hanh tot, nen nguyen chung-sanh, gi ben ch-hanh, chang bo Phat-ao.

Thay mac giap-tru, nen nguyen chung-sanh, thng mac giap lanh, en phap vo-s.

Thay khong vo-trang, nen nguyen chung-sanh, la han tat ca, nhng nghiep bat-thien.

Thay ngi luan ngh, nen nguyen chung-sanh, eu dep pha c, tat ca d-luan.

Thay ngi chanh-mang, nen nguyen chung-sanh, c mang thanh-tnh, khong doi gia dang.

Neu thay Quoc-vng, nen nguyen chung-sanh, c lam phap-vng, thng chuyen chanh-phap.

Neu thay vng-t, nen nguyen chung-sanh, t phap hoa-sanh, ma lam Phat-t.

Neu thay trng-gia, nen nguyen chung-sanh, xet oan sang suot, chang lam ieu ac.

Neu thay ai-than, nen nguyen chung-sanh, hang gi chanh-niem, tap lam ieu thien.

Neu thay thanh quach, nen nguyen chung-sanh, c than kien co, tam khong hen nhat.

Neu thay kinh-o, nen nguyen chung-sanh, cong-c ong nhom, long luon vui ve.

Thay rng vang, nen nguyen chung-sanh, ang c tri ngi, ca ngi knh ngng.

Vao xom khat thc, nen nguyen chung-sanh, nhap tham phap-gii, tam khong chng ngai.

en ca nha ngi, nen nguyen chung-sanh, vao trong tat ca, ca nha Phat-phap.

Vao nha ngi roi, nen nguyen chung-sanh, c vao Phat-tha, ba thi bnh-ang.

Thay khong th-xa, nen nguyen chung-sanh, thng chang bo ri, phap cong-c ln.

Thay ngi th-xa, nen nguyen chung-sanh, c bo la han, kho ba ac-ao.

Neu thay bat khong, nen nguyen chung-sanh, tam y thanh-tnh, trong sach phien-nao.

Neu thay bat ay, nen nguyen chung-sanh, ay u tron ven, tat ca thien-phap.

Neu c cung-knh, nen nguyen chung-sanh, cung-knh tu hanh, tat ca Phat-phap.

Chang c cung-knh, nen nguyen chung-sanh, chang lam tat ca, nhng ieu bat thien.

Thay ngi ho-then, nen nguyen chung-sanh, u hanh ho-then, che gi can-than.

Thay khong ho-then, nen nguyen chung-sanh, la bo khong then, tru ao ai-t.

c thc pham ngon, nen nguyen chung-sanh, eu c man nguyen, khong long tham muon.

c thc pham d, nen nguyen chung-sanh, ai cung eu c, phap-v tam-muoi.

c vat thc mem, nen nguyen chung-sanh, huan-tap ai-bi, tam y nhu nhuyen.

c vat thc cng, nen nguyen chung-sanh, tam khong nhiem trc, dt het tham ai.

Neu luc an cm, nen nguyen chung-sanh, an mon thien-duyet, phap-h no u.

Luc tho mui v, nen nguyen chung-sanh, c Phat hng-v, cam-lo ay u.

Luc an cm xong, nen nguyen chung-sanh, viec lam eu xong, u nhng Phat-phap.

Neu luc thuyet-phap, nen nguyen chung-sanh, bien-luan vo-tan, tuyen rong phap yeu.

Luc ra khoi nha, nen nguyen chung-sanh, tham nhap Phat-tr, khoi han ba coi.

Neu luc xuong nc, nen nguyen chung-sanh, vao nht-thiet-tr, ro ba thi ong.

Tam ra than the, nen nguyen chung-sanh, than tam khong nh, trong ngoai sang sach.

Mua nang nong oc, nen nguyen chung-sanh, bo la kho nao, tat ca eu het.

Het nang va mat, nen nguyen chung-sanh, chng phap vo-thng, rot rao mat me.

Luc oc tung kinh, nen nguyen chung-sanh, thuan li Phat day, tong tr chang quen.

Neu c thay Phat, nen nguyen chung-sanh, c vo-ngai-nhan, thay tat ca Phat.

Luc ngam ky Phat, nen nguyen chung-sanh, eu nh Pho-Hien, xinh ep nghiem tot.

Luc thay thap Phat, nen nguyen chung-sanh, ton-trong nh thap, tho tri ngi cung.

Cung knh xem thap, nen nguyen chung-sanh, ch thien va ngi, cung nhau chiem ngng.

anh le thap Phat, nen nguyen chung-sanh, tat ca tri ngi, chang thay anh c.

i nhieu thap Phat, nen nguyen chung-sanh, tu hanh khong trai, thanh nht-thiet-tr.

Nhieu thap ba vong, nen nguyen chung-sanh, sieng cau Phat-ao, long khong bieng tre.

Khen cong-c Phat, nen nguyen chung-sanh, eu u cong-c, ca-ngi vo-tan.

Khen tng-hao Phat, nen nguyen chung-sanh, thanh tu Phat-than, chng phap vo-tng.

Neu luc ra chan, nen nguyen chung-sanh, u sc than-tuc, cho i vo-ngai.

Ngu ngh phai thi, nen nguyen chung-sanh, than c an-on, long khong ong loan.

Ngu va tnh-giac, nen nguyen chung-sanh, tat ca tr-giac, ngo khap mi phng.

Phat-t!  Neu ch Bo-Tat dung tam nh vay thi c tat ca cong-c thang-dieu.  Tat ca the-gian: ch thien, ma, pham, sa-mon, ba-la-mon, can-that-ba, a-tu-la v.v... nhan en tat ca Thanh-Van, Duyen-Giac khong the lam lay ong c.

***

[Ve au Trang]

Up Bo Tat Van Minh 10 Nhu Lai Danh Hieu 7 Nhu Lai Hien Tuong Quang Minh Giac 9 Thap Tru The Gioi Thanh Tuu Tu Thanh De 8 Ty Lo Gia Na 6 Tu-Di-Son Danh Ke Tan Tinh Hanh The Chu Dieu Nghiem Thang Tu-Di-Son Danh Pho Hien Tam Muoi Hoa Tang The Gioi 1 Hien Thu Pham Hanh So Phat Tam Cong Duc