So Phat Tam Cong Duc

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

 

Pham S Phat Tam Cong c

Th mi bay

Han Dch: ai-S That-Xoa-Nan-a
Viet Dch: HT Thch Tr Tnh

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

Han bo phan sau quyen Mi Bay

Luc bay gi, Thien-e-Thch bach Phap-Hue Bo-Tat rang :

Tha Phat-t! Bo-Tat s phat bo-e tam c bao nhieu cong-c?

Phap-Hue Bo-Tat noi:

Ngha o rat sau, kho noi, kho biet, kho phan-biet, kho tin hieu, kho chng, kho lam, kho thong-at, kho t-duy, kho at-lng, kho thu nhap.

Tuy nhien, tha oai-than cua c Phat, toi se noi cho ong.

Nay Phat-t! Gia s co ngi em tat ca o s-thch cung-dng chung-sanh trong vo-so the-gii mi phng tron mot kiep; roi sau o day ho tho-tr ngu-gii thanh-tnh. C theo y ong, cong-c cua ngi nay nhieu chang?

Thien-e tha: 'Cong-c cua ngi nay, tr Phat ra, khong ai co the lng c.'

Phap-Hue Bo-Tat noi: 'Nay Phat-t! Cong-c cua ngi nay em so vi cong-c s-phat-tam cua Bo-Tat chang bang mot phan tram, mot phan ngan, mot phan tram ngan, mot phan c, mot phan tram ngan na-do-tha c, mot phan so, mot phan ca-la, mot phan toan, mot phan du, nhan en chang bang mot phan u-ba-ni-sa-a.

Gia s co ngi em tat ca o s-thch cung-dng chung-sanh trong mi vo-so the-gii mi phng tron tram kiep, roi sau o day ho eu tu thap-thien. Cung-dng nh vay tron tram ngan kiep roi day tru t-vo-lng-tam. Cung-dng tron c kiep roi day tru t-vo-sac-nh. Cung-dng tron tram c kiep roi day tru qua Tu-a-Hoan. Cung-dng tron ngan c kiep, roi day tru qua A-La-Han. Cung-dng tron tram ngan na-do-tha c kiep, roi day tru Bch-Chi-Phat.

Nay Phat-t! C theo y cua ong, cong-c cua ngi nay co nhieu chang?

Thien-e tha: 'Cong-c cua ngi nay, tr Phat ra, khong ai co the lng c.'

Phap-Hue Bo-Tat noi: 'Nay Phat-t! Cong-c cua ngi nay em so vi cong-c s-phat-tam cua Bo-Tat chang bang mot phan tram, mot phan ngan, mot phan tram ngan, mot phan c, mot phan tram ngan na-do-tha c, mot phan so, mot phan ca-la, mot phan toan, mot phan du, nhan en chang bang mot phan u-ba-ni-sa-a.

Gia-s co ngi em tat ca o s-thch cung-dng chung-sanh trong mi vo-so the-gii mi phng tron tram kiep, roi sau o day ho eu tu thap-thien. Cung-dng nh vay tron ngan kiep roi day t-thien. Cung-dng nh vay tron tram ngan kiep roi day t-vo-lng-tam. Cung-dng tron c kiep roi day tru t-vo-sac-nh. Cung-dng tron tram c kiep roi day tru qua Tu-a-Hoan. Cung-dng tron ngan c kiep roi day tru qua T-a-Ham. Cung-dng tron tram ngan c kiep, roi day tru qua A-Na-Ham. Cung-dng tron tram ngan na-do-tha c kiep, roi day tru Bch-Chi-Phat.

Nay Phat-t! C theo y cua ong, cong-c cua ngi nay co nhieu chang?

Thien-e tha: 'Cong-c cua ngi nay ch co Phat la biet c thoi.'

Phap-Hue Bo-Tat noi: 'Nay Phat-t! Cong-c cua ngi nay em so vi cong-c cua Bo-Tat s-phat-tam chang bang mot phan tram, nhan en chang bang mot phan u-ba-ni-sa-a.

Tai sao the? Nay Phat-t! Tat ca ch Phat luc s-phat-tam, chang phai ch v em tat ca o s-thch cung-dng chung-sanh trong mi vo-so the-gii mi phng trai qua tram kiep, nhan en tram ngan na-do-tha kiep ma phat bo-e tam. Cung chang phai ch v giao-hoa nhng chung-sanh ay tu ngu-gii, thap-thien, t-thien, t-khong, nhan en khien tru ni qua A-La-Han va Bch-Chi-Phat ma phat bo-e tam. Chnh la v khien Chung-tanh Nh-Lai chang dt, v ay khap tat ca the-gii, v o thoat tat ca chung-sanh trong tat ca the-gii, v biet ro ca s thanh hoai cua tat ca the-gii, v biet ro chung-sanh cau tnh trong tat ca the-gii, v biet ro s-thch, phien-nao, tap-kh cua tat ca chung-sanh, v biet ro s chet ay sanh kia cua tat ca chung-sanh, v biet ro can tanh phng-tien cua tat ca chung-sanh, v biet ro tam hanh cua tat ca chung-sanh, v tr biet ro tam-the chung-sanh, v biet ro canh-gii bnh-ang cua tat ca Phat, v nhng ieu tren ay ma phat tam vo-thng bo-e.

Nay Phat-t! Gia-s co ngi trong mot khoang mot niem co the qua khoi phng ong vo-so the-gii, i luon nh vay tron vo-so kiep, so the-gii cua ngi nay a trai qua kho co ai biet c.

Ngi th hai, trong mot niem co the qua khoi tat ca the-gii cua ngi th nht a trai qua trong vo-so kiep, ngi nay cung i luon mai tron vo-so kiep.

C lan lt tuan-t nh vay en ngi th mi. Chn phng kia cung eu nh vay. The la trong mi phng co ca thay tram ngi. So the-gii cua tram ngi nay a trai qua con co the biet c te-han.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat vo-thng bo-e tam, khong ai co the biet te-han c.

Nay Phat-t! Tai sao vay? v Bo-Tat phat bo-e tam khong co te-han. Ngha la v muon biet ro thap-phng tat ca the-gii, muon biet dieu the-gii tc la tho the-gii, va tho tc la dieu, the-gii nga tc la the-gii up, va up tc la nga, tieu the-gii tc la ai the-gii va ai tc la tieu, the-gii rong tc la the-gii hep va hep tc la rong, mot the-gii tc la bat-kha-thuyet the-gii va bat-kha-thuyet tc la mot, bat-kha-thuyet the-gii vao trong mot the-gii va mot the-gii vao trong bat-kha-thuyet, ue the-gii tc la tnh the-gii, va tnh tc la ue, muon biet trong au mot si long tat ca the-gii tanh sai-biet, trong tat ca the-gii mot au long mot the-tanh, muon biet trong mot the-gii xuat-sanh tat ca the-gii, muon biet tat ca the-gii khong the-tanh, muon dung mot niem ma biet het tat ca the-gii rong ln ma khong chng-ngai. V c tren ay ma phat tam vo-thng bo-e.

Lai v-du: gia-s co ngi trong khoang mot niem co the biet kiep so thanh hoai trong vo-so the-gii phng ong, c niem niem biet nh vay tron vo-so kiep.

Ngi th hai trong khoang mot niem co the biet tat ca kiep so cua ngi th nht a biet trong vo-so kiep, roi niem niem biet nh vay tron vo-so kiep.

C tuan t tang len en ngi th mi, chn phng kia cung nh vay.

The la co ca thay tram ngi. Kiep so thanh hoai cua tat ca the-gii trong mi phng qua s hieu biet cua tram ngi nay, con co the biet c ngan me.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat-tam khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat chang phai ch v biet s thanh hoai cua bao nhieu the-gii o ma phat tam vo-thng bo-e. Ma v muon biet ro s thanh hoai cua tat ca the-gii khong tha khong sot nen phat tam.

Ngha la muon biet kiep dai tc la kiep ngan, ngan tc la dai, dai ngan bnh-ang, mot kiep bnh-ang vi vo-so kiep, vo-so vi mot cung vay, kiep co Phat bnh-ang vi kiep khong Phat, khong vi co cung vay, trong kiep mot Phat co bat-kha-thuyet Phat, trong kiep bat-kha-thuyet Phat co mot Phat, hu-lng kiep bnh-ang vi vo-lng kiep, vo-lng kiep bnh-ang vi hu-lng kiep, hu-tan kiep bnh-ang vi vo-tan kiep, vo-tan vi hu-tan cung vay, bat-kha-thuyet kiep bnh-ang vi mot niem, mot niem bnh-ang vi bat-kha-thuyet kiep, tat ca kiep vao phi-kiep, phi-kiep vao tat ca kiep. V muon trong mot niem biet het kiep so thanh hoai cua tat ca the-gii trong ba thi qua-kh, v-lai va hien-tai, nen phat tam vo-thng bo-e.

ay goi la s-phat-tam ai-the trang-nghiem tr than-thong ro biet tat ca kiep.

Lai v-du: 'Gia-s co ngi, trong khoang mot niem co the biet nhng tri-giai sai biet cua tat ca chung-sanh trong vo-so the-gii phng ong. Niem niem biet ro nh vay man vo-so kiep.

Ngi th hai trong khoang mot niem co the biet nhng tri-giai cua tat ca chung-sanh ma ngi th nht a biet tron vo-so kiep. Lan lt tuan-t en ngi th mi. Chn phng kia cung eu nh vay.

Nhng tri-giai rieng biet cua tat ca chung-sanh trong mi phng nh vay, con co the biet c ngan me.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat-tam, khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat tam chang phai v ch muon biet bao nhieu tri-giai cua bao nhieu chung-sanh o, ma v muon biet nhng tri-giai cua cac chung-sanh trong tat ca the-gii.

Ngha la Bo-Tat phat tam vo-thng bo-e, v muon biet tat ca tri-giai sai-biet vo-bien, tri-giai sai-biet cua mot chung-sanh bnh-ang vi tri-giai cua vo-so chung-sanh, v muon c tr phng-tien biet ro bat-kha-thuyet tri-giai sai-biet, muon biet ro moi moi tri-giai sai-biet cua tat ca chung-sanh tron ven khong tha sot, muon biet ro tri-giai thien, bat-thien, qua-kh, hien-tai, v-lai, muon biet ro tri-giai tng-t va chang tng-t, muon biet ro tat ca tri-giai tc la mot tri-giai, mot tri-giai tc la tat ca tri-giai, muon biet c sc tri-giai cua Nh-Lai, muon biet ro s sai-biet cua hu-thng-giai, vo-thng-giai, hu-d-giai, vo-d-giai, ang-giai, bat-ang-giai, hu-y-giai, vo-y-giai, cong-giai, bat-cong-giai, hu-bien-giai, vo-bien-giai, sai-biet-giai, vo-sai-biet-giai, thien-giai, bat-thien-giai, the-gian-giai, xuat-the-gian-giai, muon c vo-ngai ni tat ca dieu-giai, ai-giai, vo-lng-giai, chanh-v-giai, muon dung vo-lng phng-tien biet ro tron ven thap-phng tat ca chung-sanh-gii, moi chung-sanh co nao la tnh-giai, te-giai, tho-giai, muon biet ro tron ven tham-mat-giai, phng-tien-giai, phan-biet-giai, t-nhien-giai, tuy-nhan-khi-giai, tuy-duyen-khi-giai.

V muon c nh tren ay ma Bo-Tat phat tam vo-thng chanh-ang chanh-giac.

Lai v-du: Gia-s co ngi trong khoang mot niem, co the biet can tanh sai-biet cua tat ca chung-sanh trong vo-so the-gii phng ong, niem niem biet nh vay tron vo-so kiep.

Ngi th hai, trong mot niem, co the ro biet tat ca s biet ve can-tanh chung-sanh tron vo-so kiep cua ngi th nht.

Lan lt tuan-t en ngi th mi. Chn phng kia cung eu nh vay.

Nhng can-tanh sai-biet cua bao nhieu chung-sanh trong bao nhieu the-gii cua tram ngi o ro biet tron vo-so kiep, con co the biet c ngan me.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat-tam, khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat tam chang phai ch v biet bao nhieu can-tanh o, ma chnh v muon biet ro tron ven nhng can-tanh sai-biet cua tat ca chung-sanh trong tat ca the-gii. Noi rong ra, nhan en muon biet tron ven tat ca li can-tanh ma Bo-Tat phat tam vo-thng bo-e.

Lai v-du: Gia-s co ngi trong khoang mot niem co the biet nhng cho s-thch cua nhng chung-sanh trong vo-so the-gii phng ong, niem niem biet nh vay tron vo-so kiep. Tuan t ni rong en ngi th mi. Chn phng kia cung eu nh vay. Cho s-thch cua thap phng chung-sanh nay con co the biet c ngan me.

Cong-c thien-can cua Bo-Tat s-phat-tam, khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat-tam chang phai v ch e biet chng ay s-thch cua bao nhieu chung-sanh o, ma chnh la v muon biet tat ca s-thch cua tat ca chung-sanh trong tat ca the-gii.

Lai v-du: Gia-s co ngi trong khoang mot niem co the biet nhng phng-tien cua nhng chung-sanh trong vo-so the-gii phng ong. Tuan t ni rong nh vay nhan en ngi th mi. Chn phng kia cung eu nh vay.

Nhng loai phng-tien cung thap phng chung-sanh o con co the biet c ngan me.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat-tam khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat-tam chang phai v e biet bao nhieu phng-tien cua thap phng chung-sanh o, ma chnh la e biet tron ven nhng phng-tien cua tat ca chung-sanh trong tat ca the-gii.

Lai v-du: Gia-s co ngi trong khoang mot niem co the biet nhng tam sai-biet cua nhng chung-sanh trong vo-so the-gii phng ong. Ni rong nhan en nhng tam sai-biet cua nhng chung-sanh trong thap-phng the-gii, con co the biet ngan me.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat-tam, khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat tam chang phai ch v e biet ngan ay tam sai-biet, ma chnh v e biet tron ven nhng tam sai-biet cua tat ca chung-sanh trong tat ca the-gii.

Lai v-du: Gia-s co ngi trong khoang mot niem co the biet nhng nghiep sai-biet cua nhng chung-sanh trong vo-so the-gii phng ong. Ni rong nhan en nhng nghiep sai-biet cua nhng chung-sanh trong thap phng the-gii, con co the biet ngan me.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat-tam, khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat tam chang phai ch v e biet nhng nghiep sai-biet cua bao nhieu chung-sanh o, ma chnh la v e biet ro tron ven nhng nghiep sai-biet cua tat ca chung-sanh trong tat ca the-gii va ca tam-the.

Lai v-du: Gia-s co ngi trong khoang mot niem, co the biet nhng phien-nao cua chung-sanh trong vo-so the-gii phng ong. Lan lt ni rong noi en ngi th mi va chn phng kia, con co the biet c ngan me.

Cong-c can lanh cua Bo-Tat s-phat-tam, khong ai co the biet c ngan me.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat tam chang phai ch v e biet nhng phien-nao cua bao nhieu chung-sanh o, ma chnh v e biet ro tron ven nhng phien-nao sai-biet cua nhng chung-sanh trong tat ca the-gii.

Ngha la muon biet ro tron ven nhng phien-nao nhe, nang, chung-t hien-hanh, tat ca chung-sanh co vo-lng phien-nao, cac loai sai-biet, cac loai giac-quan e oi tr sach tat ca nhng tap-nhiem.

Muon biet tron ven phien-nao y ta vo-minh, phien-nao tng-ng vi ai, e dt kiet-s phien-nao cua tat ca loai.

Muon biet tron ven tham-phan, san-phan, si-phan va ang-phan phien-nao, e dt can-bon phien-nao.

Muon biet tron ven nga phien-nao, nga-s phien-nao, nga-man phien-nao, e giac-ngo het tat ca phien-nao.

Muon biet tron ven t ien-ao phan-biet sanh ra can-bon phien-nao, tuy phien-nao, nhn than-kien sanh sau mi hai kien chap, e ieu-phuc tat ca phien-nao.

Muon biet tron ven cai phien-nao, chng-phien-nao, e phat tam ai-bi, tam cu ho dt tat ca phien-nao khien tat ca tr-tanh thanh-tnh.

V muon c nh vay ma Bo-Tat phat tam vo-thng bo-e.

Lai v-du : Gia-s co ngi trong khoang mot niem em cac th thng-v am-thc, y-phuc, hoa hng, phan long, tang-gia-lam, cung-ien thng-dieu, man-trng bau, nhng toa s-t trang-nghiem va nhng dieu-bu cung knh cung-dng vo-so ch Phat phng ong va nhng chung-sanh trong vo-so the-gii, luon tron vo-so kiep va cung khuyen nhng chung-sanh o ong cung-dng Phat. en khi ch Phat nhap diet eu xay thap cao rong trang-nghiem e th xa-li va hnh tng cua Phat tron vo-so kiep. Chn phng kia cung eu nh vay.

Nay Phat-t! Cong-c cua ngi tren ay, theo y ong, co nhieu chang?

Thien-e tha: 'Cong-c o ch co c Phat la biet c thoi'.

Phap-Hue Bo-Tat noi: 'Cong-c em sanh vi cong-c cua Bo-Tat s-phat-tam khong bang mot phan tram, nhan en chang bang mot phan u-ba-ni-sa-a.

Ni rong nh the tuan-t en ngi th mi. Cong-c cung-dng cua tat ca ngi tren ay cung khong bang mot phan u-ba-ni-sa-a oi vi cong-c cua Bo-Tat s-phat-tam.

Tai sao vay? V Bo-Tat phat tam chang phai ch han cung-dng bao nhieu c Phat nh vay, ma chnh v e cung-dng thap-phng tam-the tat ca ch Phat.

Bo-Tat phat tam nay roi, co the biet tat ca qua-kh ch Phat luc mi thanh chanh-giac en luc nhap niet-ban, co the tin bao nhieu thien-can cua tat ca v-lai ch Phat, co the biet bao nhieu tr-hue cua tat ca hien-tai ch Phat.

Tam-the ch Phat co bao nhieu cong-c, Bo-Tat nay co the tin c, tho c, co the biet, co the tu, co the c, co the chng, co the tron nen, co the cung ch Phat bnh-ang mot tanh.

Tai sao vay? Bo-Tat nay v chang dt Phat-chung ma phat tam, v ay khap tat ca the-gii, v o thoat tat ca chung-sanh, v biet ro s thanh hoai cua tat ca the-gii, v biet ro s cau-tnh cua tat ca chung-sanh, v biet ro ba coi thanh-tnh cua tat ca the-gii, v biet ro s-thch, phien-nao, tap-kh cua tat ca chung-sanh, v biet ro tat ca chung-sanh chet ay sanh kia, v biet ro can-tanh phng-tien cua tat ca chung-sanh, v biet ro tam hanh cua tat ca chung-sanh, v tr biet ro tam-the cua tat ca chung-sanh.

V nhng ieu tren ay ma Bo-Tat phat tam vo-thng bo-e.

Do phat tam nen thng c tat ca tam-the ch Phat c-niem, se c vo-thng bo-e. Lien c tat ca tam-the ch Phat ban dieu-phap. Lien cung tat ca tam-the ch Phat the-tanh bnh-ang. a tu phap tr-ao cua tat ca tam-the ch Phat. Trang-nghiem Phat-phap bat cong cua tat ca tam-the ch Phat. c tron ven tr-hue thuyet phap cua tat ca tam-the ch Phat.

Tai sao vay? V phat tam nh ay se c thanh Phat.

Nen biet ngi nay ong vi tam-the ch Phat, bnh-ang vi canh-gii cua ch Phat, bnh-ang vi cong-c cua ch Phat, c tr-hue chn-that mot than cung vo-lng than rot rao bnh-ang cua ch Phat.

Luc va phat tam lien c thap phng tat ca ch Phat ong khen ngi, lien co the thuyet phap giao-hoa ieu-phuc chung-sanh trong tat ca the-gii, lien co the chan-ong tat ca the-gii, lien co the chieu sang tat ca the-gii, lien co the dt diet nhng kho ac ao cua tat ca the-gii, lien co the nghiem-tnh tat ca quoc-o, lien co the th-hien thanh Phat trong tat ca the-gii, lien co the khien tat ca chung-sanh eu c vui mng, lien co the vao tat ca phap-gii-tanh, lien co the c tr-hue quang-minh cua tat ca Phat.

Bo-Tat s-phat-tam ay chang phai cau c mot t trong tam-the, nh la Phat, Phat-phap, Bo-Tat, bo-tat-phap, oc-giac, oc-giac-phap, Thinh-van, thinh-van-phap, the-gian, the-gian-phap, xuat-the-gian, xuat-the-gian-phap, chung-sanh, chung-sanh-phap, ma ch cau c nht-thiet-chung-tr, ni cac phap-gii, tam khong chap trc.

Luc bay gi, do than-lc cua Phat, mi phng eu mi ngan Phat-sat vi-tran-so the-gii chan-ong sau cach, ma hoa tri, hng tri, trang hoa tri, y-phuc tri, bau-tri, o trang-nghiem-tri, troi ky-nhac tri, phong quang-minh tri va am-thinh tri.

Luc o, mi phng, eu qua khoi ngoai mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co mi ngan Phat-sat vi-tran-so Phat ong hieu Phap-Hue, va eu hien than ra trc Phap-Hue Bo-Tat ma bao rang :

Lanh thay! Lanh thay! Nay Phap-Hue! Nay ong co the thuyet c phap o. Chung the-gian mi phng, eu mi ngan Phat-sat vi-tran-so ch Phat cung thuyet phap o.

Luc ong thuyet phap o, co mi ngan Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat phat tam vo-thng bo-e. Ch Phat chung the-gian eu tho-ky cho ho: qua khoi ngan bat-kha-thuyet vo-bien kiep, ong xuat the thanh Phat trong mot kiep va ong hieu Thanh-Tnh-Tam Nh-Lai, the-gii khac nhau.

Ch Phat chung the-gian se ho-tr phap nay, khien ch Bo-Tat thi v-lai, ngi cha nghe eu c nghe.

Nh Ta-Ba the-gii nay, tren anh Tu-di thuyet phap nh vay khien cac chung-sanh nghe phap tho hoa, mi phng tram ngan c-na-do-tha vo-lng, vo-bien, tan phap-gii h-khong-gii, trong tat ca the-gii cung noi phap nay giao-hoa chung-sanh. Bo-Tat thuyet-phap ong ten Phap-Hue. eu do than-lc cua Phat, nguyen-lc cua Phat, v muon hien-th Phat-phap, v dung tr-quang chieu khap, v muon khai xien that ngha, v khien chng c phap-tanh, v khien hoi chung eu hoan-hy, v muon khai th nhn Phat-phap, v c tat ca Phat bnh-ang, v ro phap-gii vo-nh, nen thuyet-phap nh vay.

Luc o Phap-Hue Bo-Tat quan-sat khap tat ca chung-hoi mi phng the-gii, muon eu thanh-tu cac chung-sanh, muon eu tr sach nhng nghiep qua bao, muon eu khai hien thanh-tnh phap-gii, muon eu nho tr can-bon tap-nhiem, muon eu tang-trng tn giai rong ln, muon eu khien biet ro can-tanh vo-lng chung-sanh, muon eu khien biet phap tam-the bnh-ang, muon eu khien quan-sat niet-ban-gii, muon tang-trng thien-can thanh-tnh cua mnh, tha oai-lc cua Phat ma noi ke rang :

V li the-gian phat ai tam

Tam o khap cung ca mi phng

Chung-sanh, quoc-o phap tam-the

Phat va Bo-Tat bien toi-thang.

Rot rao h-khong khap phap-gii

Cho co tat ca nhng the-gian

Nh cac Phat-phap eu qua en

Phat tam nh vay khong thoi-chuyen.

T-niem chung-sanh khong tam bo

La nhng nao hai khap nhieu ch

Quang-minh chieu the lam s-quy

Thap-Lc ho niem kho ngh ban.

Thap phng quoc-o eu en vao

Tat ca hnh sac eu th-hien

Nh Phat phc tr rong vo-bien

Tuy thuan tu nhn khong chap trc.

Co coi nga, hoac nghieng, hoac up

Tho dieu rong ln vo-lng th

Bo-Tat mot khi phat ai-tam

eu qua en c khong chng-ngai.

Bo-Tat thang hanh bat-kha-thuyet

eu sieng tu tap vo-s-tru

Thay tat ca Phat long men thch

Khap vao bien phap sau cua Phat.

Thng xot ngu-thu cac quan-sanh

Khien tr cau ue khap thanh-tnh

Noi thanh phat-chung chang oan-tuyet

Dep dt cung ma khong co tha.

a tru Nh-Lai bnh-ang tanh

Kheo tu vi-dieu phng-tien-ao

Ni Phat canh-gii sanh tn-tam

c Phat quan anh tam khong trc.

Nh ngh bao an cho c Phat

Long nh kim-cng chang b ngan

Co the chieu ro cong-hanh Phat

T-nhien tu tap hanh bo-e.

Cac loai sai-biet vo-lng tng

Nghiep qua va tam cung chang mot

Nhan en can-tanh cac loai khac

Mot khi phat tam eu thay ro.

Tam o rong ln khap phap-gii

Vo-y, vo-bien, nh h-khong

Xu-hng phat-tr, khong s-thu

Ro chac thiet-te la phan-biet.

Biet tam chung-sanh khong sanh-tng

Ro thau cac phap khong phap-tng

Dau khap phan-biet ma vo-biet

c na-do coi eu qua en.

Vo-lng ch Phat dieu-phap-tang

Tuy thuan quan-sat eu vao c

Can hanh chung-sanh eu biet ca

en cho nh vay la nh Phat.

Nguyen ln thanh-tnh hang tng-ng

Thch cung-dng Phat khong thoi-chuyen

Tri ngi thay o khong nham chan

Thng c ch Phat cho ho niem.

Tam o thanh-tnh vo-s-y

Dau quan tham-phap ma chang chap

T-duy nh vay vo-lng kiep

trong tam-the khong s trc.

Tam o kien-co kho che ngan

en Phat bo-e khong chng-ngai

Ch cau dieu-ao tr me hoac

i khap phap-gii chang kho nhoc.

Biet phap ng ngon eu tch-diet

Ch vao chn-nh tuyet d-giai

Ch Phat canh-gii eu thuan quan

at ni tam-the tam vo-ngai.

Bo-Tat mi phat tam rong ln

Co the qua khap mi phng coi

Phap-mon vo-lng bat-kha-thuyet

Tr-quang chieu khap eu sang to.

ai-bi rong o rat khong sanh

T-tam cung khap ong h-khong

Ma vi chung-sanh chang phan-biet

Thanh-tnh nh vay i the-gian.

Thap phng chung-sanh eu an-uy

Tat ca cho lam eu chn-that

Hang dung tnh-tam li chang khac

Thng c ch Phat ong gia-ho.

Qua-kh cho co eu ghi nh

V-lai tat ca eu phan-biet

Thap phng the-gii khap vao trong

e o chung-sanh khien ra khoi.

Bo-Tat ay u dieu tr-quang

Kheo ro nhn-duyen khong co nghi

Tat ca me hoac eu dt tr

Nh vay ma i ni phap-gii.

Ma-Vng cung-ien eu dep pha

Chung-sanh man loa eu tr dt

La nhng phan-biet tam chang ong

Kheo ro canh-gii cua Nh-Lai.

Li nghi tam-the eu a tr

oi vi Nh-Lai sanh tnh-tn

Do tin c thanh tr bat-ong

Do tr thanh-tnh hieu chn-thiet.

V khien chung-sanh c xuat ly

Tan thi v-lai khap li-ch

Mai mai can kho tam chang nham

Nhan en a-nguc cung an-tho.

Phc tr vo-lng eu ay u

Chung-sanh can duc eu ro biet

Va nhng nghiep-hanh eu biet ca

Theo s-thch ho v thuyet-phap.

Ro biet tat ca khong vo-nga

T-niem chung-sanh thng khong bo

Dung mot ai-bi vi-dieu am

Vao khap the-gian ma dien-thuyet.

Phong ai quang-minh cac mau sac

Chieu khap chung-sanh tr en toi

Trong quang Bo-Tat ngoi lien-hoa

V chung xien-dng phap thanh-tnh.

Ni au mot long hien cac coi

Ch ai Bo-Tat eu sung man

Chung-hoi tr-hue sai-khac ca

eu ro biet c tam chung-sanh.

Thap phng the-gii bat-kha-thuyet

Mot niem i khap het tat ca

Li ch chung-sanh cung-dng Phat

Ni cho ch Phat hoi tham-ngha.

Ni ch Nh-Lai tng la cha

V li chung-sanh tu giac-hanh

Tr-hue thien-xao thong phap-tang

Vao ni tham-tr khong s-trc.

Tuy thuan t-duy noi phap-gii

Trai vo-lng kiep chang cung tan

Tr dau kheo vao khong x s

Khong co moi nham khong s-trc.

Sanh trong nha tam-the ch Phat

Chng c Nh-Lai dieu phap-than

Khap v quan-sanh hien cac sac

V nh thuat-gia lam tat ca.

Hoac hien mi tu hanh thu-thang

Hoac hien s-sanh va xuat-gia

Hoac hien di cay thanh bo-e

Hoac v chung-sanh hien nhap diet.

Bo-Tat tru ni phap hi-hu

La Phat-canh chang phai nh-tha

Than ng y tng eu a tr

Cac th tuy nghi eu hien c.

Bo-Tat cho c cac phat-phap

Chung-sanh t-duy phat cuong loan

Tr nhap thiet-te tam vo-ngai

Khap hien Nh-Lai sc t-tai.

ay the-gian khong sanh bang

Huong la lai them hanh thu-thang

Dau cha ay u nhat-thiet-tr

a c Nh-Lai t-tai-lc.

a tru nht-tha ao rot-rao

Sau vao phap vi-dieu toi-thng

Kheo biet chung-sanh thi, phi-thi

V li-ch nen hien than-thong.

Phan than ay khap tat ca coi

Phong tnh quang-minh tr i toi

V nh Long-Vng khi ai-van

Khap tuon ma mau eu ay tham.

Quan-sat chung-sanh nh ao-mong

Do nghiep-lc nen thng lu chuyen

ai-bi xot thng eu cu vt

V noi vo-vi tnh phap-tanh.

Phat-lc vo-lng ay cung vay

V nh h-khong vo-lng-bien

V khien chung-sanh c giai-thoat

c kiep sieng tu khong moi nhoc.

Quan-sat t-duy dieu cong-c

Kheo t-tai hanh e-nht vo-thng

Ni cac thang-hanh luon chang bo

Chuyen niem sanh thanh nht-thiet-tr.

Mot than th-hien vo-lng than

Tat ca the-gii eu ay khap

Tam o thanh-tnh vo phan-biet

Mot niem kho ngh, sc nh vay.

Ni cac the-gian chang phan-biet

Ni tat ca phap khong vong-tng

Quan sau cac phap ma chang lay

Hang cu chung-sanh khong s-o.

Tat ca the-gian ch la tng

trong cac th eu sai khac

Biet canh-gii tng hiem va sau

V hien than-thong e o thoat.

V nh thuat-gia sc t-tai

Bo-Tat than-bien cung nh vay

Than khap phap-gii va h-khong

Tuy tam chung-sanh eu c thay.

Nang s phan-biet la ca hai

Tap nhiem thanh-tnh khong s-thu

Hoac phc hoac giai tr eu quen

Ch nguyen khap ban vui quan-chung.

Tat ca the-gian ch tng lc

Dung tr ma vao tam vo-uy

T-duy cac phap cung nh vay

Suy cau tam-the bat-kha-ac.

Hay vao qua-kh tron thi trc

Hay vao v-lai tron thi sau

Hay vao hien-tai tat ca cho

Thng sieng quan-sat khong cho co.

Tuy-thuan niet-ban phap tch-diet

Tru ni vo-tranh vo-s-y

Tam nh thiet-te khong g sanh

Chuyen hng bo-e tron chang thoi.

T-tai nhng thang hanh khong thoi khiep

An tru bo-e chang ong lay

Phat va Bo-Tat cung the-gian

Cung tan phap-gii eu sang to.

Muon c toi-thang ao e nht

La vua giai-thoat nht-thiet-tr

Nen phai mau phat bo-e tam

Het han hu-lau li quan-sanh.

Xu-hng bo-e tam thanh-tnh

Cong-c rong ln bat-kha-thuyet

V li quan-sanh nen khen thuat

Phat-t cac ngai nen nghe ky.

Vo-lng the-gii eu lam bui

Trong moi hat bui vo-lng coi

Moi coi ch Phat eu vo-lng

eu hay thay ro khong s-thu.

Kheo biet chung-sanh khong sanh-tng

Kheo biet ng-ngon khong ng-tng

Ni cac the-gii tam vo ngai

eu kheo biet ro khong s-trc.

Tam o rong ln nh h-khong

Viec trong tam-the eu ro suot

Tat ca nghi-hoac eu dt tr

Chanh-quan phat-phap khong s-thu.

Mi phng vo-lng cac quoc-o

Mot niem qua en long vo-trc

Lieu at the-gian nhng phap kho

eu tru vo-sanh chan-thiet-te.

Vo-lng nan-t cho ch Phat

eu en hoi o e le Phat

Thng lam thng-thu hoi Nh-Lai

Bo-Tat that-hanh nhng nguyen-hanh.

Tam thng nh en Phat mi phng

Ma khong s-y khong s-thu

Hang khuyen chung-sanh trong thien-can

Trang-nghiem quoc-o khien thanh-tnh.

Tat ca chung-sanh trong ba coi

Dung vo-ngai-nhan eu quan-sat

Bao nhieu tap tanh nhng can giai

Vo-lng vo-bien eu thay ro.

Chung-sanh s-thch eu ro biet

Nh vay tuy nghi v thuyet phap

Ni nhng nhiem tnh eu thong at

Khien kia vo-so nhng tam-muoi

Bo-Tat mot niem eu vao c

Trong o tng tr va s-duyen

eu kheo biet ro c t-tai.

Bo-Tat c tr rong ln nay

Mau en bo-e khong s-ngai

V muon li ch cac quan-sanh

Moi ni tuyen dng ai-nhn phap.

Kheo biet the-gian kiep dai ngan

Mot thang na thang va ngay em

Quoc-o rieng biet tanh bnh-ang

Thng sieng quan-sat chang phong-dat.

en khap mi phng cac the-gii

Ma ni phng x khong s-thu

Nghiem-tnh quoc-o eu khong tha

Ma chang phan biet la nghiem-tnh.

Chung-sanh th-x hoac phi-x

Va en nhng nghiep hoac bao khac

Tuy thuan t-duy vao Phat-lc

Ni ay tat ca eu ro biet.

Tat ca the-gian nhng can tanh

Nhng th nghiep-hanh vao ba coi

Li-can va trung cung ha-can

Tat ca nh vay eu quan-sat.

Tnh cung bat-tnh nhng tri-giai

Thang, liet va trung eu thay ro

Cong-hanh cho en cua chung-sanh

Ba coi tng-tuc eu thuyet c.

Thien-nh giai-thoat cac tam-muoi

Nhiem-tnh nhn khi eu chang ong

Va cung i trc kho vui khac

Tnh tu phat-lc eu hay thay.

Chung-sanh nghiep hoac noi cac loai

Dt cac loai nay c tch-diet

Nhng phap hu-lau tron chang sanh

Va tap chung kia eu ro biet.

Nh-Lai phien-nao eu tr het

ai-tr quang-minh chieu the-gian

Bo-Tat trong Phat thap-lc

Dau cha chng c cung khong nghi.

Bo-Tat trong mot chn long

Niem khap mi phng vo-lng coi

Hoac co tap nhiem hoac the-gian

Cac th nghiep hanh eu ro biet.

Trong mot vi-tran vo-lng coi

Vo-lng ch Phat va Phat-t

Cac coi rieng khac khong tap loan

Nh mot, tat ca eu thay ro.

Ni mot chn long thay mi phng

Het H-khong-gii cac the-gian

Chang co mot ni khong co Phat

Coi Phat nh vay eu thanh-tnh.

trong chn long thay coi Phat

Lai thay tat ca cac chung-sanh

Tam-the sau loai eu chang ong

Ngay, em, gi, thang co phc giai.

ai-tr nh vay cac Bo-Tat

Chuyen tam xu-hng ngoi Phap-Vng

Ni canh Phat tru thuan t-duy

Ma c vo-bien ai-hoan-hy.

Bo-Tat phan than vo-lng c

Cung-dng tat ca ch Nh-Lai

Than-thong bien-hien thang vo-t

Cho Phat s-hanh eu tru c.

Vi vo-lng Phat eu men khen

Bao nhieu phap-tang eu say nem

Thay Phat nghe phap sieng tu hanh

Nh uong cam-lo long vui ep.

a c Nh-Lai thang tam-muoi

Kheo vao cac phap tr tang-trng

Tn tam bat ong nh Tu-Di

Lam tang cong-c cho quan-sanh.

T-tam rong ln khap chung-sanh.

eu nguyen mau thanh nht-thiet-tr

Ma luon vo-trc, khong s-y

La cac phien-nao c t-tai.

Tr rong ln thng xot chung-sanh

Nhiep khap tat ca ong vi mnh

Biet khong, vo-tng, khong chn that

Ma long tu hanh khong li tre.

Bo-Tat phat tam lng cong-c

c kiep ca ngi khong het c

V xuat-sanh cac c Nh-Lai

Va qua Thinh-van qua oc-giac.

Mi phng quoc-o cac chung-sanh

Ban cho an-vui vo-lng-kiep

Khuyen tr ngu gii va thap thien

T-thien, t-tam, cac nh-x.

Lai tron nhieu kiep ban an vui

Khien dt phien-nao thanh La-Han

Nhng phc-c o dau vo-lng

Nhng chang bang cong-c phat tam.

Lai day c chung thanh duyen-giac

c hanh vo-tranh ao vi-dieu

em o sanh vi bo-e tam

Toan-so th-du khong bang c.

Mot niem qua c tran so coi

Nh vay i mai vo-lng kiep

So nhng coi o con tnh c

Cong-c phat tam chang the biet.

Qua-kh, v-lai va hien tai

Bao nhieu kiep-so vo-lng-bien

Nhng kiep so nay con biet c

Cong-c phat tam chang the lng.

Do tam bo-e khap mi phng

Bao nhieu phan-biet eu biet ca

Mot niem tam-the eu thau to

V li-ch vo-lng chung-sanh.

Thap phng the-gii nhng chung-sanh

Y muon, tri-giai va phng tien

en h-khong-gii eu lng c

Cong-c phat tam kho lng biet.

Bo-Tat ch nguyen khap mi phng

T-tam li khap cac quan-sanh

eu khien tu-hanh Phat cong-c

The nen sc o khong ngan me.

Chung-sanh: muon, hieu, long s-thch

Can-tanh, phng-tien, hanh rieng biet

Ni trong mot niem eu ro biet

Nht-thiet-tr-tr tam ong ang.

Tat ca chung-sanh cac hoac nghiep

Ba coi tng-tuc khong tam dt

Nhng ngan me nay con biet c

Cong-c phat tam kho ngh ban.

Phat tam hay la nghiep phien-nao

Cung-dng tat ca ch Nh-Lai

Nghiep hoac a la tng-tuc dt

Khap trong bnh-ang i c giai-thoat.

Mot niem cung-dng vo-bien Phat

Cung cung vo-so cac chung-sanh

eu dung hng hoa va trang ep

Trang phan long bau y-phuc tot.

Thc ngon toa bau cho kinh-hanh

Cac th cung-ien eu nghiem tot

Ty-Lo-Gia-Na dieu bu-chau

Nh-y ma-ni phat sang choi,

Nh vay niem niem em cung-dng

Tron vo-lng kiep bat-kha-thuyet

Ngi o phc-tu dau lai nhieu

Chang bang phat tam cong-c ln.

a noi bao nhieu nhng v-du

Khong co bang c bo-e-tam

Bi v tam-the ch Nh-Lai

eu t phat tam nay ma co.

Phat tam vo-ngai khong chng ngan

Muon cau lng o khong the c

Nht-thiet-tr-tr nguyen tat thanh

Bao nhieu chung-sanh eu o tron.

Phat tam rong ln ong h-khong

Sanh nhng cong-c ong phap-gii

Cong-hanh pho-bien khong khac : 'nh'

Tron la chap-trc bnh-ang : 'Phat'.

Tat ca phap-mon eu vao ca

Tat ca quoc-o eu qua c

Tat ca tr-canh eu thong-at

Tat ca cong-c eu thanh-tu.

Tat ca nang-xa luon tng tuc

Tnh cac gii-pham khong s-trc

ay u vo-thng cong-c ln

thng sieng tinh-tan bat-thoi-chuyen.

Vao tham thien-nh thng t-duy

Tr-hue rong ln ong tng-ng

ay la bc Bo-Tat toi-thang

Xuat sanh tat ca ao Pho-Hien.

Tam-the tat ca ch Nh-Lai

eu dung tam-muoi a-la-ni

Than-thong bien-hoa ong trang-nghiem.

Mi phng chung-sanh vo-bien-lng

The-gii h-khong cung nh vay

Phat tam vo-lng hn so kia

Do ay hay sanh tat ca Phat.

Bo-e tam la goc thap-lc

Cung la goc t-bien vo-uy

Va mi tam phat-phap bat-cong

Tat ca eu t phat tam c.

Ch Phat than sac-tng oan-nghiem

Nhan en dieu-phap-than bnh-ang

Tr-hue vo-trc ang cung-dng

eu do phat tam ma c co.

Tat ca oc-Giac Thinh-Van tha

Sac-gii t-thien tam-muoi lac

Va vo sac-gii t nh-x

eu do phat tam lam coi goc.

Tat ca Tri ngi t-tai vui

Nhan en cac loai cac th vui

Tinh-tan, nh, hue, can, lc thay

Tat ca eu do s-phat-tam.

T nhn phat khi tam rong ln

Thi hay tu-hanh luc-o hanh

Khuyen cac chung-sanh t-tai chanh-hanh

trong tam-gii tho an-vui.

Tru Phat-tr vo-ngai thiet ngha

Bao nhieu dieu-hanh eu khai m

Hay khien vo-lng cac chung-sanh

eu dt hoac nghiep hng niet-ban.

Tr-hue sang choi nh tnh-nht

Cac hanh ay u nh trang tron

Cong-c luon ay nh bien-ca

Khong nh khong ngai ong h-khong.

Khap phat vo-bien nguyen cong-c

eu ban vui tat ca chung-sanh

Tan thu v-lai y nguyen hanh

Thng sieng tu tap o chung-sanh.

Vo-lng ai-nguyen kho ngh ban

Nguyen khien chung-sanh eu thanh-tnh

Khong, vo-tng, vo-nguyen, vo-y

Do v nguyen-lc eu hien ro.

Ro phap t-tanh nh h-khong

Tat ca tch-diet eu bnh-ang

Phap-mon vo-so bat-kha-thuyet

V chung-sanh noi khong s-trc.

Thap phng the-gii ch Nh-Lai

eu ong tan-than s-phat-tam

Tam nay vo-lng c trang-nghiem

en c b kia ong vi Phat.

Nh so chung-sanh ngan ay kiep

Noi cong-c o chang the het

Bi nha ln cua Nh-Lai

Cac phap the-gian khong du c.

Muon biet tat ca cac Phat-phap

Phai nen mau phat bo-e-tam

Tam nay hn het trong cong-c

Tat c Nh-Lai vo-ngai-tr.

Chung-sanh tam hanh em biet c

Quoc-o vi-tran cung em c

Ngan me h-khong co the lng

Phat tam cong-c khong lng c.

Xuat-sanh tam-the tat ca Phat

Thanh-tu the-gian tat ca vui

Tang-trng tat ca thang cong-c

Dt han tat ca cac nghi hoac.

Khai-th tat ca dieu canh-gii

Tr het tat ca cac chng-ngai

Thanh-tu tat ca coi thanh-tnh

Xuat-sanh tat ca tr Nh-Lai.

Muon thay thap-phng tat ca Phat

Muon ban vo tan cong-c tang

Muon diet chung-sanh tat ca kho

Phai nen mau phat bo-e-tam.

[Ve au Trang]

Minh Quang uploaded October 28, 2001

Up Bo Tat Van Minh 10 Nhu Lai Danh Hieu 7 Nhu Lai Hien Tuong Quang Minh Giac 9 Thap Tru The Gioi Thanh Tuu Tu Thanh De 8 Ty Lo Gia Na 6 Tu-Di-Son Danh Ke Tan Tinh Hanh The Chu Dieu Nghiem Thang Tu-Di-Son Danh Pho Hien Tam Muoi Hoa Tang The Gioi 1 Hien Thu Pham Hanh So Phat Tam Cong Duc