The Gioi Thanh Tuu

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

Pham The Gii Thanh Tu

Th T

Han Dch: ai-S That-Xoa-Nan-a
Viet Dch: HT Thch Tr Tnh

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

Han bo quyen Bay phan cuoi

Luc bay gi Pho-Hien Bo-Tat ma-ha-tat, do than-lc cua Phat, quan-sat khap tat ca the-gii-hai, tat ca chung-sanh-hai, tat ca ch Phat-hai, tat ca phap-gii-hai, tat ca chung-sanh-nghiep-hai, tat ca chung-sanh-can-duc-hai, tat ca ch Phat-phap-luan-hai, tat ca tam-the-hai, tat ca Nh-Lai nguyen-lc-hai, tat ca Nh-Lai than-bien-hai.

Quan-sat xong, Pho-Hien Bo-Tat bao khap tat ca ch Bo-Tat trong chung hoi ao-trang rang: 'Ch Phat-t! Ch Phat The-Ton co tr-hue thanh-tnh bat-t-ngh biet tat ca the-gii-hai thanh-hoai, biet tat ca chung-sanh nghiep-hai, biet tat ca phap-gii an-lap-hai, noi tat ca vo-bien Phat-hai, vao tat ca can-duc-hai, mot niem biet khap tat ca tam-the, hien-th tat ca Nh-Lai vo-lng-nguyen-hai, th-hien tat ca Phat than-bien-hai, chuyen phap-luan, kien-lap dien-thuyet-hai, thanh-tnh Phat-than, vo-bien sac tng-hai Pho-chieu-minh, tng-hao va tuy hnh-hao eu thanh-tnh, vo-bien sac-tng quang-minh luan-hai, cu-tuc thanh-tnh, cac th sac-tng quang-minh van-hai, thu-thang bu-diem-hai, thanh-tu ngon am-hai, th hien ba th t-tai ieu-phuc thanh thuc tat ca chung-sanh, dung manh ieu-phuc chung-sanh hai khong luong qua, an-tru Phat-a, vao canh-gii Nh-Lai, oai-lc ho-tr, quan-sat tat ca cho lam cua Phat-tr, tr-lc-vien-man khong ai ieu-phuc c, cong-c-vo-uy khong ai hn, tru ni tam-muoi vo-sai-biet, than-thong bien-hoa, tr-thanh-tnh-t-tai, tat ca Phat-phap khong ai huy hoai c.

Tat ca phap bat-t-ngh nh vay, toi se tha than-lc cua Phat va oai-than cua tat ca Nh-Lai ma tuyen-thuyet ay u. V muon khien chung-sanh vao tr-hue-hai cua Phat, v muon khien tat ca Bo-Tat c an-tru trong bien cong-c cua Phat, v muon khien tat ca the-gii-hai, tat ca Phat t-tai c trang-nghiem, v muon khien trong tat ca kiep-hai chung-tanh Phat thng chang dt, v muon khien trong tat ca the-gii-hai hien th tanh chn that cua cac phap, v muon khien tuy vo-lng s hieu biet cua chung-sanh ma dien-thuyet, v muon khien tuy can-hai cua tat ca chung-sanh ma phng-tien lam cho sanh Phat-phap, v muon tuy cho a thch cua tat ca chung-sanh ma dep pha tat ca nui chng ngai, v muon khien tuy tam-hanh tat ca chung-sanh khien tu-tap thanh-tnh ao xuat-yeu, v muon khien tat ca Bo-Tat an-tru trong nguyen-hai Pho-Hien.

Luc o, Pho-Hien Bo-Tat lai muon khien chung hoi ao-trang sanh long hoan-hy, them ln s a thch oi vi tat ca phap, sanh long tin rong ln chn-that thanh-tnh phap-gii-than, an-lap nguyen-hai Pho-Hien tu tap vao tr nhan tam the bnh-ang, them ln tr-hue chieu khap tat ca the-gian, sanh c a-la-ni tr tat ca phap-luan, va cung muon trong tat ca ao-trang tat ca Phat canh-gii eu khai-th, m bay tat ca phap-mon cua Nh-Lai, them ln tat ca tr-tanh phap-gii rong ln rat sau, lien noi ke rang:

Tr-hue cong-c bien rat sau

Hien khap mi phng vo-lng coi

Tuy cac chung-sanh cho nen thay

Quang-minh soi khap chuyen phap-luan.

Thap phng quoc-o bat-t-ngh

Phat vo-lng kiep eu nghiem tnh

V o chung-sanh khien thanh thuc

Xuat hien tat ca cac quoc-o.

Phat canh rat sau kho ngh c

Khap day chung-sanh khien c vao

Long ho thch nho chap hu-lau

Chang thong at c canh-gii Phat.

Neu co long tin trong sach chac

Thng c gan gui thien-tri-thc

Tat ca ch Phat ho niem cho

ay mi c vao Nh-Lai tr.

La cac dua doi long thanh-tnh

Thng thch t-bi tanh hoan-hy

Ch nguyen rong ln tin hieu sau

Kia nghe phap nay long vui ep.

An-tru Pho-Hien nhng hanh nguyen

Tu hanh Bo-tat ao thanh-tnh

Quan-sat phap-gii nh h-khong

Ben biet c cho lam cua Phat.

Ch Bo-Tat ay c li lanh

Thay Phat tat ca than-thong-lc

Tu nhng ao khac khong biet c

Hoc hanh Pho-Hien mi to ngo.

Chung-sanh rong ln von vo-bien

Nh-Lai tat ca eu ho-niem

Chuyen chanh-phap-luan khap moi ni

Canh-gii Ty-Lo-Ga-Na Phat.

Tat ca coi nc vao than toi

Cho ch Phat ng cung nh vay

Chung nen xem cac chan long toi

Nay toi hien bay canh-gii Phat.

Pho-Hien hanh nguyen khong ngan me

Toi a tu hanh c ay u

Canh-gii pho-nhan than rong ln

La Phat cho lam phai nghe ky.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! The-gii-hai co mi viec ma ch Phat trong ba i qua-kh, hien-tai, v-lai a noi, hien noi va se noi.

Nhng g la mi?

Chnh la nhn-duyen khi the-gii-hai, cho tru-nng cua the-gii-hai, hnh-trang cua the-gii-hai, the-tanh cua the-gii-hai, s trang-nghiem cua the-gii-hai, s thanh-tnh cua the-gii-hai, Phat xuat hien ni the-gii-hai, kiep tru cua the-gii-hai, kiep chuyen bien sai biet cua the-gii-hai, mon vo-sai-biet cua the-gii-hai.

Ch Phat-t! Lc noi the-gii-hai co mi viec nay. Neu noi rong ra thi ong vi the-gii-hai vi-tran-so ma tam-the ch Phat a noi, hien noi va se noi.

Ch Phat-t! Lc noi do mi th nhn-duyen ma tat ca the-gii-hai a thanh, hien thanh va se thanh. Chnh la do v than-lc cua Nh-Lai, v phap phai nh vay, v hanh nghiep cua tat ca chung-sanh, v cho s ac cua tat ca Bo-Tat thanh nht-thiet-tr, v cac chung-sanh va ch Bo-Tat ong cha nhom thien-can, v nguyen-lc nghiem-tnh Phat-o cua ch Bo-Tat, v hanh-nguyen thanh-tu bat-thoi cua ch Bo-Tat, v thang-giai t-tai thanh-tnh cua ch Bo-Tat, v cho lu-xuat do thien-can cua ch Nh-Lai va the-lc t-tai luc ch Phat thanh ao, v nguyen-lc t-tai cua Pho-Hien Bo-Tat.

Ch Phat-t! o la lc noi mi th nhn-duyen. Neu rong noi thi co the-gii-hai vi-tran-so.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat muon tuyen lai ngha nay, tha oai-lc cua Phat, quan-sat mi phng ma noi ke rang:

a noi vo-bien sat-o-hai

Ty-Lo-Ga-Na eu nghiem-tnh

The-Ton canh-gii bat-t-ngh

Tr-hue than-thong-lc nh vay.

Bo-Tat tu hanh nhng nguyen-hai

Khap tuy chung-sanh tam cho muon

Chung-sanh tam hanh rong vo-bien

Bo-Tat quoc-o khap mi phng

Bo-Tat thang en nht-thiet-tr

Sieng tu cac mon t-tai-lc

Vo-lng nguyen-hai khap xuat sanh

Sat-o rong ln eu thanh-tu.

Tu nhng hanh-hai vo-lng-bien

Vao canh-gii Phat cung vo-lng

Thanh-tnh thap phng cac coi nc

Moi moi coi trai vo-lng kiep.

Chung-sanh phien-nao lam loan uc

Phan biet a thch chang phai mot

Tuy tam tao nghiep bat-t-ngh

Tat ca sat-hai ay thanh lap.

Phat t sat-hai tang trang-nghiem

Ly-cau quang-minh bau lam thanh

ay do rong ln tam tn hai

Cho mi phng eu nh vay.

Bo-Tat hay tu hanh Pho-Hien

Du hanh phap-gii vi-tran ao

Trong tran eu hien vo-lng coi

Rong ln thanh-tnh nh h-khong.

Khap coi h-khong hien than-thong

eu en ao-trang cho ch Phat

Tren toa lien-hoa hien cac tng

Moi than bao trum tat ca coi.

Mot niem hien khap ni tam-the

Tat ca sat-hai eu thanh lap

Phat dung phng-tien eu vao trong

La Phat Ty-Lo cho nghiem-tnh.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! moi moi the-gii-hai co the-gii-hai vi-tran-so cho nng tru. Hoac nng tat ca trang-nghiem ma tru. Hoac nng h-khong ma tru. Hoac nng bu-quang-minh ma tru. Hoac nng bu-sac quang-minh ma tru. Hoac nng thinh-am ch Phat ma tru. Hoac nng Kim-Cang hnh ai-lc a-tu-la chung-sanh nh huyen ma tru. Hoac nng than cac The-Chu ma tru. Hoac nng than ch Bo-Tat ma tru. Hoac nng tat ca bien trang-nghiem sai khac hanh-nguyen Pho-Hien ma tru.

Ch Phat-t! The-gii-hai co the-gii vi-tran-so cho nng tru nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat muon tuyen lai ngha nay tha oai-lc cua Phat quan-sat khap mi phng roi noi ke rang:

Khap ca mi phng coi h-khong

Cho co tat ca nhng quoc-o

Nh-Lai than-lc thng gia-tr

Khap ni hien tien eu thay c.

Hoac co cac th nhng quoc-o

eu do ly-cau-bu lam thanh

Ma-ni thanh-tnh rat tot xinh

Quang-minh sang r khap hien hien.

Hoac co coi nc sang thanh-tnh

Nng h-khong gii ma an-tru

Hoac trong bien ma-ni bu

Lai co an-tru tang quang-minh.

Nh-Lai trong chung hoi nay

Dien thuyet phap-luan eu xao dieu

Canh-gii ch Phat rong vo-bien

Chung-sanh c thay long hoan hy.

Co coi nghiem-sc bang ma-ni

Hnh nh en sang giang cung khap

La thm may sang mau choi rc

Li bau sang choi dung phu che.

Hoac co quoc-o khong ngan me

An-tru lien-hoa bien ln sau

Rong rai thanh-tnh khac the-gian

Ch Phat dieu-thien trang-nghiem o.

Hoac co quoc-o theo luan chuyen

Do Phat oai-than c an-tru

ai-chung Bo-Tat eu trong

Thng thay vo-lng bau rong ln.

Co coi nc tay kim-cang

Hoac coi nc than Thien-Chua

Ty-Lo-Ga-Na ang vo-thng

Thng coi nay chuyen phap-luan.

Hoac nng cay bau tru bang thang

Trong may sang thm cung nh vay

Co coi nng trong nhng bien ln

Hoac tru kim-cang rat ben chac.

Co coi nng-tru kim-cang trang

Co coi tru trong bien Hoa-Tang

Than bien rong ln khap cac ni

Ty-Lo-Gia-Na Phat hay hien.

Hoac dai hoac van vo-lng th

Tng o xoay van cung chang ong

Hoa-tang trang-nghiem khac the-gian

Tu hanh thanh-tnh mi thay c.

Cac coi nh vay eu sai khac

Tat ca eu nng nguyen-hai tru

Hoac co coi thng h-khong

Ch Phat nh may eu ay khap.

Co h-khong li che trum

Hoac luc hien ra hoac khong hien

Hoac co coi nc rat thanh-tnh

Tru trong bu-quan cua Bo-Tat.

Thap phng ch Phat than-thong ln

Tat ca eu hien thay trong ay

Ch Phat thinh am eu cung khap

ay do nghiep-lc ma hoa hien.

Hoac co coi nc khap phap-gii

Ly-cau thanh-tnh tung tam khi

Nh-anh nh-huyen rong vo-bien

Nh li thien-e eu sai khac.

Hoac hien cac th tang trang-nghiem

Hoac h-khong ma kien-lap

Nghiep-chn canh-gii chang ngh ban

Phat-lc hien-th eu khien thay.

Trong moi coi nc so vi-tran

Niem niem th hien nhng Phat-o

So eu vo-lng khap chung-sanh

Pho-Hien cho lam thng nh vay.

V muon thanh-thuc cac chung-sanh

Trong ay tu hanh trai kiep-hai

Than-thong rong ln hien khap ni

Trong cac phap-gii eu cung khap.

Phap-gii quoc-o moi vi-tran

Nhng coi nc ln trong o

Phat-van bnh-ang eu giang che

Tat ca moi ni eu ay u.

Lc dung t-tai trong moi tran

Tat ca vi-tran cung nh vay

Ch Phat Bo-Tat ai than-thong

Ty-Lo-Gia-Na eu hay hien.

Tat ca quoc-o rong vo-bien

Nh anh, nh huyen nh dng-diem

Mi phng chang thay t au sanh

Cung khong co cho i va en.

Diet hoai sanh thanh xoay van mai

Trong coi h-khong chang tam dng

Tat ca eu do nguyen thanh-tnh

Cung do nghiep lc cho gi-gn.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! The-gii-hai co nhieu hnh tng sai khac, hoac tron, hoac vuong, hoac chang phai tron vuong, hoac hnh nh nc xoay, hoac hnh nh nui, hoac hnh nh cay, hnh nh bong, hoac hnh nh cung ien, nh hnh chung-sanh, nh hnh Phat, co the-gii vi-tran-so hnh sai khac nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat muon tuyen lai ngha nay, tha tha oai-lc cua Phat, quan-sat mi phng, roi noi ke rang:

Vo-lng quoc-o sai khac nhau

Vo-lng trang-nghiem vo-lng tru

Hnh trang sai khac khap mi phng

Cac ngai eu nen ong quan-sat.

Hnh kia hoac tron hoac vuong vc

Hoac co ba goc va tam canh

Hnh chau ma-ni hnh lien-hoa

Tat ca eu do nghiep ma khac.

Co coi thanh-tnh sang trang-nghiem

Vang rong xen lan nhieu tot ep

Ca neo m trong khong bt lap

ay do nghiep rong y tinh thuan.

Sat-hai vo-bien tang sai khac

V nh may bua gia khong gian

Bu-chau trai at trang-nghiem tot

trong quang-minh sang cua Phat.

Tat ca quoc-o tam phan biet

Quang-minh soi en ma hien ra

Ch Phat trong nhng coi ay

Ni ni th-hien than-thong-lc.

Co coi tap-nhiem hoac thanh-tnh

Chu kho hng vui eu sai khac

ay do bien nghiep chang ngh ban

Cac phap lu-chuyen thng nh vay.

Trong mot chan long vo-lng coi

Nh so-vi-tran ma an-tru

Moi coi eu co ang The-Ton

trong chung-hoi tuyen dieu phap.

Trong moi vi-tran coi ln nho

Nhieu loai sai khac so vi-tran

Bang phang cao thap eu chang ong

Phat eu qua en ma thuyet phap.

Tat ca vi-tran hien quoc-o

eu la bon nguyen than-thong-lc

Tuy long a thch sai khac nhau

Trong khoang h-khong eu lam c.

Tat ca quoc-o nhng vi-tran

Trong moi vi-tran Phat eu nhap

Khap v chung-sanh hien than-thong

Ty-Lo-Gia-Na phap nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! Nen biet the-gii-hai co cac loai the. Hoac dung tat ca bu trang-nghiem lam the. Hoac dung mot bu-trang-nghiem lam the. Hoac dung tat ca bu quang-minh lam the. Hoac dung cac th sac quang-minh lam the. Hoac dung tat ca quang-minh trang-nghiem lam the. Hoac dung kim-cang lam the. Hoac dung Phat-lc nhiep-tr lam the. Hoac dung tng dieu-bu lam the. Hoac dung Phat bien-hoa lam the. Hoac dung nht ma-ni lam the. Hoac dung cc-vi-tran bu lam the. Hoac dung tat ca bu-diem lam the. Hoac dung cac th hng lam the. Hoac dung bu-hoa-quan lam the. Hoac dung bu anh-ng lam the. Hoac dung trang-nghiem th-hien lam the. Hoac dung nht am th-hien canh-gii lam the. Hoac dung bu hnh Bo-Tat lam the. Hoac dung bu-hoa-nhuy lam the. Hoac dung ngon-am cua Phat lam the. Co the-gii vi-tran so the nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat, muon tuyen lai ngha nay, tha oai-lc cua Phat, quan-sat mi phng roi noi ke rang:

Hoac co nhng quoc-o

Dieu-bu hiep lai thanh

Ben chac khong h-hoai

eu bu-lien-hoa.

Hoac la bu-quang-minh

Xuat-sanh chang biet c

Tat ca quang trang-nghiem

Nng h-khong ma .

Hoac tnh-quang lam the

Lai nng quang-minh

May sang lam trang-nghiem

Cho Bo-Tat i en.

Hoac co nhng quoc-o

T ni nguyen-lc sanh

An-tru nh anh tng

em noi chang the c.

Hoac ma-ni hiep-thanh

Choi sang nh mat tri

Bao chau dung trang-nghiem

Bo-Tat eu ay khap.

Bu-diem thanh quoc-o

May sang trum tren o

Bu-quang rat xinh ep

eu do nghiep cam nen.

Hoac t tng tot sanh

Cac tng trang-nghiem ep

Nh mao tot oi au

ay do Phat hoa hien.

Hoac t tam niem sanh

Tuy tam cho hieu biet

Nh huyen khong cho ni

Tat ca la phan biet.

Hoac do Phat quang-minh

Ma-ni-quang lam the

Ch Phat hien trong o

eu th-hien than-thong.

Hoac Pho-Hien Bo-Tat

Hoa hien cac quoc-o

Dung nguyen-lc trang-nghiem

Tat ca eu tot ep.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! nen biet the-gii-hai co nhieu loai trang-nghiem. Hoac dung trong nhng o trang-nghiem hien ra may ep nht e trang-nghiem. Hoac dung thuyet-minh cong-c cua ch Bo-Tat e trang-nghiem. Hoac dung thuyet minh nghiep bao cua tat ca chung-sanh e trang-nghiem. Hoac dung th-hien nguyen-lc cua ch Bo-Tat e trang-nghiem. Hoac dung bieu-th anh-tng cua tam the ch Phat e trang-nghiem. Hoac dung trong mot khoang mot niem th-hien canh-gii than-thong trai vo-bien kiep e trang-nghiem. Hoac dung xuat hien than cua ch Phat e trang-nghiem. Hoac dung xuat hien tat ca may hng bau e trang-nghiem. Hoac dung th-hien nhng vat tran dieu quang-minh chieu sang trong tat ca ao-trang e trang-nghiem. Hoac dung th-hien tat ca Pho-Hien hanh nguyen e trang-nghiem.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat, muon tuyen lai ngha nay, tha oai-lc cua Phat quan-sat khap mi phng roi noi ke rang:

Sat-hai rong ln vo-lng-bien

Thanh nen eu do nghiep thanh-tnh

Nhieu th trang-nghiem nhieu ni

Tat ca mi phng eu ay khap.

Vo-bien sac tng may bau sang

Rong ln trang-nghiem chang phai mot

Mi phng sat-hai thng xuat hien

Khap dung dieu-am ma thuyet phap.

Bo-Tat vo-bien bien cong-c

Nhng nguyen rong ln e trang-nghiem

Khap coi ong thi vang dieu-am

Chan ong mi phng cac quoc-o.

Chung-sanh bien nghiep rong vo-lng

Tuy kia cam bao eu chang ong

Trong tat ca cho c trang-nghiem

eu do ch Phat hay dien thuyet.

Tat ca Nh-Lai trong ba thu

Than-thong hien khap the-gii-hai

Trong moi s co tat ca Phat

Cac ngai xem s trang-nghiem o.

Qua-kh, v-lai, kiep hien-tai

Mi phng tat ca nhng quoc-o

Nhng s trang-nghiem ni kia

eu thay trong mot coi nc.

Vo-lng Phat trong tat ca s

So ong chung-sanh khap the-gian

V khien ieu-phuc hien than-thong

Dung ay trang-nghiem the-gii-hai.

Tat ca trang-nghiem tuon may ep

Nhieu th may hoa may hng sang

May bau ma-ni thng xuat hien

Sat-hai dung ay e trang-nghiem.

Mi phng nhng ni Phat thanh-ao

Cac th trang-nghiem eu ay u

Phong-quang chieu xa nh may sang

Trong the-gii-hai eu khien thay.

Pho-Hien hanh-nguyen ch Bo-Tat

Vo-bien kiep hai sieng tu tap

Vo-bien quoc-o eu trang-nghiem

Trong tat ca cho eu hien hien.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! Nen biet the-gii-hai co the-gii-hai vi-tran so mon phng-tien thanh-tnh. Chnh la do thien-can cua ch Bo-Tat gan gui thien-tr-thc. Do them ln nhng cong-c khap phap-gii. Do tu-tap nhng thang-giai rong ln. Do quan-sat canh-gii cua tat ca Bo-Tat ma an-tru. Do tu-tap nhng mon ba-la-mat eu vien-man. Do quan-sat nhng a-v cua ch Bo-Tat ma nhap tru. Do xuat sanh tat ca the nguyen thanh-tnh. Do tu-tap nhng hanh xuat-yeu. Do nhap tat ca bien trang-nghiem. Do thanh-tu sc phng-tien thanh-tnh.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat muon tuyen lai ngha nay, tha oai-lc cua Phat quan-sat mi phng roi noi ke rang:

Tat ca coi nc nhng trang-nghiem

Do nguyen lc phng-tien sanh ra

Tat ca quoc-o thng choi sang

Vo-lng nghiep thanh-tnh hien thanh.

Bo-Tat lau xa gan tr-thc

ong tu nghiep lanh eu thanh-tnh

T-bi rong ln khap chung-sanh

Dung day trang-nghiem cac quoc-o.

Tat ca phap-mon nhng tam-muoi

Thien-nh giai-thoat mon phng-tien

Ni cho ch Phat eu tu hanh

Do ay sanh ra nhng quoc-o.

Phat sanh vo-lng tr thang-giai

Hieu c Nh-Lai ong khong khac

Phng-tien nhan nhuc a tu hanh

Nen nghiem-tnh c vo-bien coi.

V li chung-sanh tu thang hanh

Phc-c rong ln thng tang-trng

V nh may bua khap h-khong

Tat ca quoc-o eu thanh-tu.

Mon ba-la-mat nhieu vo-lng

eu a tu hanh khien ay u

Nguyen ba-la-mat vo-cung tan

Quoc-o thanh-tnh t ay sanh.

Nhng phap vo-thng eu tu hanh

Sanh ra vo-bien hanh xuat-yeu

Nhieu mon phng-tien o chung-sanh

Nh vay trang-nghiem cac quoc-o.

Tu-tap trang-nghiem mon phng-tien

Chng Phat cong-c bien phap-mon

Khien khap chung-sanh can nguon kho

Coi nc rong ln eu thanh tu.

Nguyen lc rong ln khong g sanh

Khien khap chung-sanh gieo thien can

Cung-dng tat ca ch Nh-Lai

Vo-bien quoc-o eu thanh-tnh.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! Nen biet moi moi the-gii-hai co the-gii-hai vi-tran so Phat xuat hien sai khac: hoac hien than nho, hoac hien than ln, hoac hien oan-tho, hoac hien trng-tho, hoac ch nghiem-tnh mot quoc-o, hoac hien nghiem-tnh vo-lng quoc-o, hoac ch hien th phap nht-tha, hoac hien th vo-lng tha, hoac hien ieu-phuc thieu so chung-sanh, hoac hien ieu-phuc vo-bien chung-sanh, co vi-tran so sai khac nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat muon tuyen lai ngha nay tha oai-lc cua Phat quan-sat mi phng roi noi ke rang:

Ch Phat co cac mon phng-tien

Xuat hien tat ca nhng quoc-o

eu tuy s thch cua chung-sanh

ay la Nh-Lai quyen-lc kheo.

Phap-than ch Phat bat-t-ngh

Khong sac, khong hnh, khong anh tng

V chung-sanh hien tng sai khac

Theo long ho a khien ho thay.

Hoac v chung-sanh hien oan-tho

Hoac hien trng-tho vo-lng kiep

Phap than mi phng khap hien-tien

Trong the-gian tuy nghi xuat hien.

Hoac hien nghiem-tnh bat-t-ngh

Mi phng vo-bien cac quoc-o

Hoac ch nghiem-tnh mot coi nc

Ni mot th-hien u khong sot.

Hoac tuy s thch cua chung-sanh

Th-hien vo-lng vo-bien tha

Hoac ch tuyen-thuyet phap nht tha

Trong mot tha hien vo-lng phap.

Hoac hien t nhien thanh chanh-giac

o thieu so ngi vao chanh-phap

Hoac lai th-hien trong mot niem

Khai ngo quan-sanh vo-lng so.

Hoac ni chn long tuon may sang

Th-hien vo-lng vo-bien Phat

Tat ca the-gian eu hien thay

Cac mon phng-tien o quan-sanh.

Hoac hien thinh am khap moi ni

Tuy long ho a ma thuyet phap

Vo-lng vo-bien nhng ai kiep

ieu-phuc vo-lng cac chung-sanh.

Phat co vo-lng coi trang-nghiem

Chung-hoi thanh-tnh ngoi nghiem chnh

Phat nh vang may che trong o

Thap phng quoc-o eu ay khap.

Ch Phat phng-tien bat-t-ngh

Tuy tam chung-sanh hien ra trc

Ng trong cac coi rat trang-nghiem

Tat ca quoc-o eu cung khap.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! Nen biet the-gii-hai co the-gii-hai vi-tran-so kiep tru, hoac co a-tang-ky kiep tru, hoac co vo-lng kiep-tru, hoac co vo-bien kiep-tru, hoac co vo-ang kiep tru, hoac co bat-kha-so-kiep tru, hoac co bat-kha-xung-kiep tru, hoac co bat-kha-t kiep tru, hoac co bat-kha-lng kiep tru, hoac co bat-kha-thuyet bat-kha-thuyet kiep tru, co vi-tran so kiep tru nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat, muon tuyen lai ngha nay, tha oai-lc cua Phat quan-sat mi-phng roi noi ke rang:

Trong the-gii-hai nhieu kiep tru

Phng-tien rong ln e trang-nghiem

Mi phng coi nc eu xem thay

So lng sai khac eu ranh re.

Toi thay mi phng the-gii-hai

Kiep so vo-lng ong chung-sanh

Hoac dai hoac van hoac vo-bien

Dung Phat thinh am nay dien noi.

Hoac thay mi phng nhng quoc-o

Hoac tru quoc-o vi-tran kiep

Hoac ch mot kiep hoac vo so

Bi nhng tam nguyen eu chang ong.

Hoac co thuan tnh hoac thuan nhiem

Hoac lai nhiem tnh chung lon lao

Nguyen-lc an lap nhieu sai khac

Trong tam chung-sanh ma an-tru.

Thu xa tu hanh vi-tran kiep

c the-gii-hai thanh-tnh ln

Canh-gii ch Phat eu trang-nghiem

Tru mai vo-bien kiep rong ln

Dung bu quang-minh e at ten

Hoac ten ang-Am-Diem-Nhan-Tang

Ten Ly-Quang-Minh va Hien-Kiep

Kiep thanh-tnh nay nhiep tat ca.

Co kiep thanh-tnh mot Phat hien

Hoac trong mot kiep nhieu Phat hien

Vo-tan phng-tien ai-nguyen-lc

Vao trong tat ca thi gian kiep.

Hoac vo-lng kiep va mot kiep

Hoac lai mot kiep vao nhieu kiep

Tat ca kiep hai phng-tien mon

Thap phng quoc-o eu hien ro.

Hoac tat ca kiep s trang-nghiem

trong mot kiep eu hien thay

Hoac s trang-nghiem trong mot kiep

Vao khap tat ca vo-bien kiep.

Trc t mot niem sau thanh kiep

Sanh ra eu do tam chung-sanh

Tat ca quoc-o kiep vo-bien

Dung mot phng-tien eu thanh-tnh.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! Nen biet the-gii-hai co the-gii-hai vi-tran so kiep chuyen bien sai khac. Nh la v phap nh vay nen the-gii-hai co vo-lng kiep thanh, kiep hoai chuyen bien. V chung-sanh nhiem-o nen the-gii-hai thanh kiep nhiem-o chuyen bien. V chung-sanh tu phc rong ln , nen the-gii-hai thanh kiep nhiem-tnh chuyen bien. V tn-giai Bo-Tat , nen the-gii-hai thanh-kiep nhiem-tnh chuyen-bien. V vo-lng chung-sanh phat bo-e-tam nen the-gii-hai thuan kiep thanh-tnh chuyen bien. V thap phng tat ca ch Bo-Tat van tap nen the-gii-hai vo-lng kiep ai trang-nghiem chuyen bien. V ch Phat The-Ton nhap Niet-ban nen the-gii-hai kiep trang-nghiem diet chuyen bien. V ch Phat xuat hien ra i nen tat ca the-gii-hai kiep rong ln trang-nghiem thanh-tnh chuyen bien. V Nh-Lai than-thong bien hoa nen the-gii-hai kiep thanh-tnh chuyen bien. Co vi-tran so kiep chuyen bien nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat muon tuyen lai ngha nay, tha oai-lc cua Phat, quan-sat mi-phng ma noi ke rang:

Tat ca nhng quoc-o

eu tuy nghiep-lc sanh

Cac ngai nen quan-sat

Tng chuyen bien nh vay.

Nhng chung-sanh nhiem o

Nghiep phien-nao ang s

Tam ho khien quoc-o

Tat ca thanh nhiem o.

Neu co tam thanh-tnh

Tu nhng hanh phc-c

Tam ho khien quoc-o

Tap nhiem va thanh-tnh.

Ch Bo-Tat tn-giai

Sanh vao trong kiep kia

Tuy tam Bo-Tat nay

Quoc-o u tnh nhiem.

Vo-lng so chung-sanh

eu phat bo-e tam

Tam ho khien quoc-o

Tru kiep thng thanh-tnh.

Vo-lng c Bo-Tat

Qua en mi phng coi

Trang-nghiem khong co khac

Trong kiep thay sai khac.

Trong moi moi vi-tran

Bo-Tat ong van tap

Quoc-o eu thanh-tnh.

The-Ton nhap Niet-ban

Coi o dt trang-nghiem

Chung-sanh khong phap-kh

The-gii thanh tap-nhiem.

Neu co Phat ra i

Coi nc eu tot ep

Tuy theo tam thanh-tnh

ay u s trang-nghiem.

Than-thong cua ch Phat

Th-hien bat-t-ngh

Luc o nhng quoc-o

Tat ca eu thanh-tnh.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat lai bao ai-chung rang: 'Ch Phat-t! Nen biet the-gii-hai co the-gii-hai vi-tran so sai biet. Nh la trong moi the-gii-hai co the-gii-hai vi-tran so the-gii vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai ch Phat xuat hien oai-c than-lc vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai tat ca ao-trang khap thap phng phap-gii vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai quang-minh cua ch Phat khap phap-gii vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai chung hoi ao-trang cua ch Phat vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai ch Phat bien hoa danh-hieu vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai thinh-am cua ch Phat khap the-gii-hai vo-bien kiep tru vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai phap-luan phng-tien vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai tat ca the-gii-hai vao khap mot vi-tran vo-sai-biet. Trong moi the-gii-hai moi vi-tran canh-gii rong ln cua tat ca tam the ch Phat eu hien trong o vo-sai-biet. Co vi-tran so vo-sai-biet nh vay.

Luc o Pho-Hien Bo-Tat, muon tuyen lai ngha nay, tha oai-lc cua Phat quan-sat mi-phng roi noi ke rang:

Trong mot vi-tran nhieu sat-hai

Cho ni rieng khac eu nghiem-tnh

Vo-lng nh vay va mot coi

Moi moi chia khac khong xen tap.

Trong moi vi-tran vo-lng Phat

Tuy tam chung-sanh khap hien-tien

Tat ca quoc-o eu cung khap

Phng-tien nh vay vo-sai-biet.

Trong moi vi-tran nhng tho vng

Nhieu th trang-nghiem eu thong ru

Thap phng quoc-o eu ong hien

Tat ca nh vay vo-sai-biet.

Trong moi tran co v-tran chung

Cung nhau bao quanh c The-Ton

Sieu-viet tat ca khap the-gian

Cung chang chat hep tap loan nhau.

Trong moi tran co vo-lng quang

Chieu khap mi phng cac coi nc

eu hien ch Phat hanh bo-e

Tat ca sat-o vo-sai-biet.

Trong moi tran co vo-lng than

Bien hoa nh may eu cung khap

Phat dung than-thong o chung-sanh

Thap phng quoc-o vo-sai-biet.

Trong moi tran dien noi cac phap

Phap o thanh-tnh nh luan chuyen

Cac mon phng-tien eu t-tai

Tat ca dien thuyet vo-sai-biet.

Mot tran dien khap tieng ch Phat

ay khap phap-kh cac chung-sanh

Tru khap sat-hai vo-bien kiep

Thinh-am nh vay cung khong khac.

Sat-hai vo-lng trang-nghiem ep

Trong moi vi-tran tam-the Phat

Tuy cho s-thch eu khien thay

The-tanh khong en cung khong i

Do ni nguyen-lc khap the-gian.

***

[Ve au Trang]

Up Bo Tat Van Minh 10 Nhu Lai Danh Hieu 7 Nhu Lai Hien Tuong Quang Minh Giac 9 Thap Tru The Gioi Thanh Tuu Tu Thanh De 8 Ty Lo Gia Na 6 Tu-Di-Son Danh Ke Tan Tinh Hanh The Chu Dieu Nghiem Thang Tu-Di-Son Danh Pho Hien Tam Muoi Hoa Tang The Gioi 1 Hien Thu Pham Hanh So Phat Tam Cong Duc