Nhat_Ky_Hoi

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

bulletChu Nhat 6 thang 5 nam 2001, nham ngay 14 thang T (u), HT Thch Tr Chn a chng minh le Phat-an tai chua Hai-c vi hn 500 quan khach tham d.  Sau buoi le, thuyet phap va tho trai la le Quy Y va Tho Gii cho cac Phat t cha tho gii.

            Xin xem chi tiet ni trang Phat an 2545

bulletChu Nhat 13 thang 5 nam 2001, nham ngay 21 thang T (u), cung la ngay le Mother's Day, chua to chc le Cau An vi 56 Phat t hoi vien va 14 khach tham vieng.  Huynh-trng Minh-Quy Le nh Yen Phu chu le ...

            Xin xem chi tiet ni trang 13 thang 5 nam 2001

bulletChu Nhat 20 thang 5 nam 2001, nham ngay 28 thang T nam Tan T, le Sam Hoi Hong Danh (108 lay), vi ai chung 82 ngi.  H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong chu le ...

            Xin xem chi tiet ni trang 20 thang 5 nam 2001

bulletChu Nhat 27 thang 5 nam 2001, nham ngay 5 thang T nhuan nam Tan T, le Cau An ac biet theo Thong T Vien Hoa ao cua HT Thch Quang o, vi ai chung 58 ngi.  H Th-Tu Nguyen Danh Huan chu le ...

            Xin xem chi tiet ni trang 27 thang 5 nam 2001

bulletChu Nhat 3 thang 6 nam 2001, nham ngay 12 thang T nhuan nam Tan T, tiep tuc le Cau An ac biet, them Cau Sieu cho hng-linh Nguyen Trung Quan, vi ai chung 76 ngi.  H Nguyen-Dieu Le Xuan Mai chu le Cau An, H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong chu le Cau Sieu ...

            Xin xem chi tiet ni trang 3 thang 6 nam 2001

bulletTh Nam 7 thang 6 nam 2001, nham ngay 16 thang T nhuan nam Tan T, H Thu-quy a cung vi H Trng ban Trai-soan len chua buoi chieu e trong coi th sa hai he thong may lanh b hong.  Sa cha hoan tat, hai may chay tot tuy a qua cu.
bulletChu Nhat 10 thang 6 nam 2001, nham ngay 19 thang T nhuan nam Tan T, chua to chc Sam Hoi Hong Danh (108 lay), vi ai chung 63 ngi du tri ma tam ta.  H Minh-Quy Le mh Yen Phu chu le ... H Hoi-trng Minh-Quang loan bao TT Thch ong Chanh, Tong Vu trng Tong Vu Nghi Le GHPGVNTN tai Hoa Ky se quang lam chua Hai-c cuoi thang nay, thuyet-phap va chng minh Bat Quan Trai ...

            Xin xem chi tiet ni trang 10 thang 6 nam 2001

bulletChu Nhat 17 thang 6 nam 2001, nham ngay 26 thang T nhuan nam Tan T, nghi-thc Cau Sieu vi ai chung 77 ngi, do H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong chu le ...

            Xin xem chi tiet ni trang 17 thang 6 nam 2001

bulletChu Nhat 24 thang 6 nam 2001, nham ngay 4 thang Nam nam tan T, nghi-thc Tnh o vi ai chung 93 ngi, do H Minh-Quy Le nh Yen Phu chu le ... Gia nh Phat T Hai-c hop oan va sinh hoat vi GPT Tam-Chanh en t Orlando ... 

            Xin xem chi tiet ni trang 24 thang 6 nam 2001

bulletTh Nam 28 thang 6 nam 2001, H Le Van Dan a tnh nguyen len chua mac man ca mi tang phong.  Nguyen ch Phat gia ho cho ao Hu.
bulletTh Sau 29 thang 6 nam 2001, nham ngay 9 thang Nam Tan T, cac huynh-trng GPT Hai-c Nguyen-Lc Le c Hung va Minh-Quy Le nh Yen Phu a len phi trng Jacksonville buoi chieu cung vi ong ba H Hoi-trng Minh-Quang Nguyen Le c e cung thnh TT Thch ong Chanh ve chua Hai-c chng minh Bat Quan Trai Gii va bo th phap cho Phat t a phng.  H ba Quy va quy ba trong ban Trai soan len chua e sa soan nau an cho gii t tho Bat Quan Trai Gii va ai chung thnh phap ngay chu nhat.
bulletTh Bay 30 thang 6 nam 2001, nham ngay 10 thang Nam nam Tan T, TT Thch-ong-Chanh, Tong-vu trng Tong-vu Nghi-le Giao-hoi Phat-giao Viet-nam Thong-nhat Hai-ngoai tai Hoa-ky, vien-chu Chua Thng-Quang, Columbus, Ohio, a quang-lam Chua Hai-c chng minh cho 32 gii-t tho Bat Quan Trai Gii t 9 gi sang ...

            Xin xem chi tiet ni trang Bat Quan Trai 5 Tan T

bulletChu Nhat 1 thang 7 nam 2001, nham ngay 11 thang Nam nam Tan T, TT Thch ong Chanh, Tong-vu trng Nghi-le GHPGVNTN-HK, a chu le Cau An va thuyet phap vi e tai "c Phat va giao phap cua Ngai".  TT a ri chua sang Th Hai tr ve Columbus, OH, bnh yen.

            Xin xem chi tiet ni trang 1 thang 7 nam 2001

bulletChieu Th Hai 2 thang 7 nam 2001, quy H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong, Nguyen-Tho Ly Nguyet Hng va Chau-Ngoc Le Hoa Nhuy, ai dien Hoi PGB Florida, chua Hai-c,  a en benh vien St Vincent tham vieng ba Nguyen oa (H Huynh Th Anh) ang nam dng benh va chuc ba sm hoi phuc.
bulletTh Nam 5 thang 7 nam 2001, ban Hoang-phap a in them 50 quyen Nghi-thc Sam-Hoi Hong-Danh e Phat-t co u kinh tung hang tuan.
bulletTh Bay 7 thang 7 nam 2001, H Nguyen-Lc Le c Hung a mua va ch en chua mot lo va bep ien mi e thay lo cu a h t lau, do mot so Phat t Hoi vien quyen gop.  Nguyen ch Phat gia ho cho quy v! 
bulletChu Nhat 8 thang 7 nam 2001, nham ngay 18 thang Nam nam Tan T, chua to chc Sam Hoi Hong Danh (108 lay) vi ai chung 58 ngi, H Nguyen-Loc Le Van chu sam ... H Minh-Quang Nguyen Le c giang "Thien Ac Nghiep Bao" cho oan sinh Gia nh Phat T Hai c ...

            Xin xem chi tiet ni trang 8 thang 7 nam 2001

bulletChu Nhat 15 thang 7 nam 2001, nham ngay 25 thang Nam nam Tan T, chua to chc tung kinh Cau An do H Minh-Quy Le nh Yen Phu chu sam vi ai chung 69 ngi ... ban Hoang Phap a em len trang li Kinh Thap Thien Nghiep (Sutra of the Ten Beneficial Actions) va Kinh Thien Sanh (Thi Ca La Viet, Sigalovada Sutta) bang tieng Anh ...

            Xin xem chi tiet ni trang 15 thang 7 nam 2001

bulletChu Nhat 22 thang 7 nam 2001, nham ngay mong 2 thang Sau nam Tan T, chua to chc tung kinh theo nghi-thc Tnh o vi ai chung 62 ngi do H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong chu le ... ban Hoang Phap a em len trang li Kinh Vu Lan Bon, va cac pham th Sau en th Tam Kinh Hoa Nghiem ...

            Xin xem chi tiet ni trang 22 thang 7 nam 2001

bulletChieu Th T 25 thang 7 nam 2001, H Chau-Ngoc va Ban Ho Niem en benh vien St Vincent tham vieng H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong nam dng benh va chuc ba mau bnh phuc. 
bulletChu Nhat 29 thang 7 nam 2001, nham ngay 9 thang Sau nam Tan T, chua to chc tung kinh Cau Sieu vi ai chung 66 ngi do H Nguyen-Loc Le Van chu sam ... ban Hoang Phap a em len trang li Kinh Kim Cang ban tieng Anh (the Diamond Sutra) va bai thuyet phap tieng Viet Vong Kien cua co HT Tuyen Hoa ...

            Xin xem chi tiet ni trang 29 thang 7 nam 2001

bulletTh Nam 2 thang 8 nam 2001, nha thau My a khi cong thay the hai he thong may ieu hoa khong kh cu chay va gas va ien bang he thong hai may mi co loc khong kh mi (heat pump) hoan toan ien.  D tru hoan tat trong mot tuan.
bulletChu nhat 5 thang 8 nam 2001, nham ngay 16 thang Sau nam Tan T, chua tung kinh Cau An Pho Mon nhan dp Va Quan Am (19 thang 6 am lch) do H Nguyen-Hoa Nguyen Danh Khi chu sam vi ai chung 72 ngi ... ban Hoang Phap a em len li cac pham th Chn va Mi Kinh Hoa Nghiem, ong thi m them trang mi Th Van gom th, truyen, theo yeu cau cua Phat t hoi vien ...     

            Xin xem chi tiet ni trang 5 thang 8 nam 2001

bulletTh Bay 11 thang 8 nam 2001, quy H Le Tan c va Nguyen Van Chnh len chua buoi sang e cat co, quy H Nguyen Th My Hong, Mai Gormican, Huynh Th Ngau, Le Hoa Nhuy, Bui Th Hiep mua cay bong va at len chua, trong hoa, nho co, bon phan, lau chui nha tru, phong an, phong ve sinh nam n ... Hai he thong may lanh mi a hoan tat va chay tot.
bulletChu Nhat 12 thang 8 nam 2001, nham ngay 23 thang Sau nam Tan T, chua to chc tung Sam Hoi Hong Danh (108 lay) vi ai chung 68 ngi, do H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong chu sam ... ban Hoang Phap a em len trang li Kinh ai Bao Phu Mau Trong An ...

            Xin xem chi tiet ni trang 12 thang 8 nam 2001

bulletTh Ba 14 thang 8 nam 2001, H Tran Hue Thang a mua gach bong va ch len chua e lot cac phong hoc va th vien.  Quy H Huynh Th Ngau, Nguyen Th My Hong, Nguyen Th Kham, ao Phien, OB Nguyen Danh Huan ... a sot sang len thu don cac phong tren, lot tham cu em bo e lot gach mi.
bulletTh Nam 16 thang 8 nam 2001, ong ba H Tran Hue Thang len chua lot gach th vien, phong hoc va kho; tret ke (grout) ngay hom sau Th Sau va hoan thanh trc cuoi tuan cho kp buoi le.
bulletTra Th Bay 18 thang 8 nam 2001, t 1 gi, quy H sau ay a tnh nguyen len chua khieng o ac tr ve cac phong mi lot gach cho kp buoi le: H ao Phien, H Nguyen Danh Huan, H Nguyen Danh Hoai, H Tran Tu, H Huynh Th Ngau, H Nguyen Th Kham, H Nguyen Th Quy ... H Tran Ngoc oa va H Bui Th Hiep lau chui va anh bong tng Phat, l hng, chan en, hut bui chanh ien ... Quy H nau an va sa soan thc an cho buoi le ngay mai co H Nguyen Th My Hong, H Nguyen Th Nghiem Le, H Pham Th Bong, H Pham Th Hiep, H Le Hoa Nhuy, H Mai Gormican va ban la H Judy Munoz t Orlando len ... H Le nh Yen Phu i Tallahassee on Thch-Minh-Quang ve chua chu le va thuyet phap hoi 7:30 gi toi va tra Chu Nhat ... Nguyen hong an Tam Bao gia ho cho quy v!  
bulletChu Nhat 19 thang 8 nam 2001, nham ngay 1 thang Bay nam Tan T, Thch-Minh-Quang, thuoc Phat Hoc Vien Quoc Te, a chu le va thuyet phap tai chua ...
bulletChu Nhat 26 thang 8 nam 2001, nham ngay 8 thang Bay nam Tan T, chua to chc tung kinh Vu-Lan do H Th-Tu Nguyen Danh Huan chu le.  ai chung co 75 ngi ...

            Xin xem chi tiet ni trang 26 thang 8 nam 2001

bulletChu Nhat 2 thang 9 nam 2001, nham ngay ram thang Bay, le Vu-Lan Tan T, chua to chc tung Kinh Vu-Lan-Bon va Kinh ai Bao Phu Mau Trong An do H Nghiem-Ngoc Nguyen Th My Hong chu sam, ong thi cung ngo va th thc co hon do H Minh-Quy Le nh Yen Phu chu le; ai chung co 112 ngi ... ban hoang phap a em len trang li cac pham th Mi Ba, Mi Bon va Mi Lam Kinh Hoa Nghiem ...

            Xin xem chi tiet ni trang 2 thang 9 nam 2001

bulletChu Nhat 28 thang 10 nam 2001, nham ngay 12 thang Chn nam Tan T, chua to chc tung kinh Nghi-thc Tnh-o do H Th-Tu Nguyen Danh Huan chu sam; ai chung co 60 ngi ...

             Xin xem chi tiet ni trang 28 thang 10 nam 2001

bulletChu Nhat 11 thang 11 nam 2001, nham ngay 26 thang Chn nam Tan T, chua to chc tung Sam Hoi Hong Danh do H Minh-Quy Le nh Yen Phu chu le; ai chung co 53 ngi ... GPT tung kinh va sinh hoat rieng ... Hoi a co them trang li mi chuahaiduc.com va a th chay tot ...

            Xin xem chi tiet ni trang 11 thang 11 nam 2001

bulletChu Nhat 18 thang 11 nam 2001, nham ngay 4 thang Mi nam Tan T, chua to chc tung kinh Cau An do H Nguyen-Hoa Nguyen Danh Khi chu sam; ai chung co 72 ngi ... GPT tung kinh va sinh hoat rieng ... Ban hoang phap a a bai Nghien Cu So Sanh Van Ban Kinh Phap Cu Ch Han Va Ch Pali len trang li cua Hoi ...

            Xin xem chi tiet ni trang 18 thang 11 nam 2001

bulletChu Nhat 25 thang 11 nam 2001, nham ngay 11 thang Mi nam Tan T, chua to chc tung kinh nghi thc Tnh o do H Nguyen-Loc Le Van chu sam, ai chung co 71 ngi ... GPT cat co, ta cay san chua, hop d tru to chc trai A No Ma Ni Lien va Tuyet Sn trc le Giang Sinh tai chua ...

            Xin xem chi tiet ni trang 25 thang 11 nam 2001

 

Xin vui long tr lai thng xuyen xem tin tc mi!

 

Up Lich Trinh Sinh Hoat Phat Su Chua Nhat_Ky_Hoi